Konuk

MTAD


 

 

Vefeyat/Obituary

Prof. Dr. Töre MİRZAYEV (6 Mart 1936 – 29 Eylül 2020)
ÖZ ÖZCAN, Aynur
Eylül 2020, 17(3):484-485; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.26
E-yayın Tarihi:
9 Kasım 2020
Makale (PDF 190 KB)

 

Prof. Dr. Töre MİRZAYEV (6 March 1936 – 29 September 2020)
ÖZ ÖZCAN, Aynur
JMTS 2020, 17(3):484-485; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.26
Published online: 9 November 2020
Article (PDF 190 KB)


 

Yazışma / Correspondence:

Aynur Öz Özcan Prof. Dr. Aynur Öz Özcan https://orcid.org/0000-0002-6562-2439
Prof. Dr. Öğretim Üyesi. Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümü öğretim üyesi.
Adres: Ankara Üniversitesi DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Sıhhıye/Ankara, Türkiye.
Tel: 90 312 310 32 80/1707
e-posta: nhekrem@ankara.edu.tr

Yazı bilgisi:
E-yayın tarihi:  9 Kasım 2020
Çıktı sayfa sayısı: 2


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta