Konuk

MTAD


 

 

VEFEYAT / OBITUARY

Tanınmış  Halkbilimci, Türkolog  Abdülkerim Rahman’ı  Kaybettik…
EMET, Erkin
MTAD 2020, 17(4):591-593; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.32
E-yayın Tarihi:
24 Ocak 2020
Makale (PDF 205 KB)

 

Prof.Dr. Abdülkerim Rahman  (18 Aralık 1944 - 18 Ağustos 2020)
EMET, Erkin
JMTS 2020, 17(4):591-593; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.32
Published online: 24 January 2021
Article (PDF 205 KB)


 

Yazışma / Correspondence:

Erkin Emet https://orcid.org/0000-0001-6703-5150
Doç.Dr.Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara/Türkiye.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye, Ankara/Türkiye.
E-posta: emeterkin4@gmail.com


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta