Konuk

MTAD


 

 

Çağdaş Uygur Edebiyatında Roman
EMET, Erkin
MTAD 2021, 18(1):39-52; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.1.3
E-yayın Tarihi: 5 Temmuz 2021
Makale (PDF 286 KB)

 

Novel in Modern Uyghur Literature
EMET, Erkin
JMTS 2021, 18(1):39-52; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.1.3
Published online: 5 July 2021
Article (PDF 286 KB)

ÖZET
Roman, 19. yüzyılda ortaya çıkan bir yazım türüdür. Roman 20. yüzyılın başlarında yenileşme (Ceditçilik) sürecinin bir parçası olarak, Uygur yazınına girmiştit. Çağdaş Uygur Edebiyatında Romancılık tarihi ile ilgili çeşitli görüşler ileri sürülmektedir. Bazı Edebiyat araştırmacıları, Uygur romancılığının 50 yıllık tarihe sahip olduğunu ileri sürüyor. Böyle olmasındaki sebep, 90 yıl önce yazılmış bazı romanların çeşitli sosyal ve siyasi sebeplerden dolayı günümüze ulaşmamış olması ya da çok geç ulaşmış olmasıdır. Ben bu yazımda Uygur romancılığının 50 yıllık değil, 90 yıllık tarihe sahip olduğunu örneklerle ortaya koymaya çalıştım.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Uygur Edebiyatı, Uygur Türkleri, Uygurlarda Roman, Doğu Türkistan, Çağdaş Uygur Edebiyatı

ABSTRACT

Novel is genre of narrative prose, appeared in 19th century. It took place as a genre in Modern Uyghur Literature in 20th century as a part of reform movement (jadidism).  About the history of rise of  the novel, there are several opinions in Modern Uyghur Literature. Some literature scholars claim that the novel writing  has 50 years of history. The reason behind this opinion results from that many novels wrote 90 years ago could not reach today  because of some socio-political reasons. In this study, my purpose is to show 90 years history of Uyghur novel writing with its examples.

KEY WORDS: Uyghur literature, Uyghur Turks, Novel in Uyghurs, East Turkestan, Modern Uyghur Literature.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ABDURUSUL Amannuri, (1998) Tang Aldida Tuğulğanlar, (Tan Atarken Doğanlar), Şinjiang Halk Neşriyatı, Ürümçi.
AMANNURİ, Polat (2008) Bizge Yétip Kelgen Romanlar (Bize Ulaşmış Romanlar) Asya Kindiki Gazetesi, 17 Nisan 2008.
EMET, Erkin, (1998). Çağdaş Uygur Şiiri Antolojisi. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
POLAT, Muhammet (1991).  Edebiyat ve Devir. Şinjiang  Halk Neşriyatı.
Uygur Bügünki Zaman Edebiyat Tarihi, (UBET) (2002). Ürümçi: Şinjiang  Üniversitesi Neşriyatı.
SULTAN, Azat (1997).  Bügünki Zaman Uygur Edebiyati Toğrisida. Şin Jiang  Halk Neşriyati.
Şinjiang  Üniversite İlmiy Jurnili, (XÜİJ)  2008, sayı 4, s.95.
TURSUN, Nabijan (2020). 1933 ve 1944 Yıllarında Kurulan Doğu Türkistan Cumhuriyetleri Hakkındaki Kaynaklar ve Bu Kaynakların Değeri, Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, Sayı: 2020/16, s. 240.
TOHTAYOV, Mehmetemin (1993). Kanlık Yer. Ürümçi: Şinjiang Halk Neşriyati.
Uygur İnsan Hakları Projesi Raporu 2017.
(https://www.rfa.org/uyghur/erkin-tiniqlar/perhat tursun01312020235722.html?encoding=latin)


 

Yazışma / Correspondence:

Erkin Emet ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000-0001-6703-5150
Doç. Dr., Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye, Ankara/Türkiye.
E-posta: emeterkin4@gmail.com

Yazı bilgisi:

Alındığı tarih: 30 Kasım 2020
Yayına kabul edildiği tarih: 15 Ocak 2021
E-yayın tarihi: 5 Temmuz 2021
Çıktı sayfa sayısı: 14
Kaynak sayısı: 11

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta