Konuk

MTAD


 

 

Prof.Dr. Zeynep Korkmaz ile Nutuk Üzerine Söyleşi
ÖZCAN, Halil
MTAD 2021, 18(1):79-114; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.1.6
E-yayın Tarihi:
5 Temmuz 2021
Makale (PDF 11,6 MB)

 

Interview with Prof. Dr. Zeynep Korkmaz About the Nutuk
ÖZCAN, Halil
JMTS 2021, 18(1):79-114; DOI: 10.1501/MTAD.18.2021.1.6
Published online: 5 July 2021
Article (PDF 11,6 MB)

ABSTRACT
Nutuk
, bağımsızlığı ve özgürlüğü karakter edinen dâhi bir liderin akıl ve bilim rehberliğinde; vatanına olan sevgisi,  milletine olan inancı ile, sabırlı, sağduyulu, öngörülü, örgütleyici ve birleştirici özelliği ile tarih yaparken gösterdiği özeni, tarih yazarken de göstererek belgeleriyle sebep sonuç ilişkisi içerisinde anlatan emsalsiz bir eserdir. Nutuk’un güncelliği olayların belgelere dayalı olmasıyla birlikte sorunları kuvvetli bir muhakeme ile sebep sonuç ilişkisi içerisinde incelenmesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlamda Nutuk, yazarı ile eserinin birbirini kıymetlendirdiği tarihî bir kesittir.
Nutuk, yok edilmek istenen bir milletin, işgal edilmiş olan vatanını, terhis edilmiş ordusuna, düşmanla işbirliği yapan hükümetine rağmen bir lider önderliğinde verilen onurlu bir var olma savaşının anlatımıdır. Atatürk, akıl ve bilimi kendine rehber edindiği gibi takipçilerine de manevî miras olarak bıraktı. Nutuk’un sonunda Gençliğe Hitabe ile en kıymetli eseri olan Cumhuriyeti de gençlere emanet etti. Akıl, bilim temelinde gençlik, çağı yakalama dinamik ideali içerisinde olacağı için Nutuk, her zaman güncelliğini koruyacaktır. Biz de Nutuk’un içerdiği konuların 100.yılında Nutuk’a dikkat çekmek için Nutuk’u sadeleştirerek günümüz Türkçesine ikinci kez aktaran, asırlık bilim çınarı olan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz ile bu konuda bir söyleşi yaptık.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Nutuk, Gençliğe Hitabe, Atatürk, Söyleşi, Zeynep Korkmaz

ABSTRACT

The Nutuk is a unigue masterpiece put into words in line with science and wisdom, through documents and cause and effect in history by a genious leader, who embraced independence and freedom in his character and who with a deep trust and passion for his country marked the history. Accordingly, the Nutuk is a reflection of the same care and presicion he displayed when he marked the history by his foreseen, organized and unifiying character.The Nutuk validity , in addition to its fact  that the events are based on documents and the proofs ,is    due to its analysis of the problems in a cause and effect relationship with a strong reasoning. In this sense, The Nutuk is a historical section, where the author and his work value each other.
The Nutuk  is an expression,  for its existence, of an honorable struggle of a nation that is aimed to be destroyed , under the leadership of a leader,  despite the nation's occupied homeland, its demobilized army, and its government cooperating with the enemy. Atatürk, as well as taking him as a guide,  left  the logic and  the science as a spiritual legacy to his followers.  At the end of the Nutuk, he handed over  the Republic, which is his most valuable work, to the youth with his “Address to the Youth.” Since the logic on the basis of science will be in the dynamic ideal of youth  for the  modernization and its adaptation to the technological age , Nutuk will always alive. To pay attention to the Nutuk, in its 100th anniversary of the topics covered ,  we had an interview with Prof Dr. Zeynep Korkmaz on this subject who updated  it second time into present Turkish.

KEY WORDS
Nutuk, Gençliğe Hitabe, Atatürk, Söyleşi, Zeynep Korkmaz

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ATATÜRK (1964), Söylev (Nutuk) I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara.
ATATÜRK K. (1991), Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri IV, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
ATATÜRK K. (1991) Nutuk Vesikaları, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
ATATÜRK K. (2018) Nutuk, İkinci Kez Sadeleştirerek Bugünkü Dille Yeniden Yayıma Hazırlayan Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
BAYUR Y. Hikmet (1990) Atatürk Hayatı ve Eseri, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
Cumhuriyet Dergi (1993) 4 Temmuz, Sayı: 380, 4.
BEŞE İ. (2009), İşgalden Kurtuluşa Kilis Aralık 1918-1921, Başak Matbaa, Ankara.
GÖRGÜLÜ İ. (1997) Atatürk’ün Anıları, Bilgi Yayınevi, Ankara.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. (Mart 1959), E.U. Basımevi, Yıl: 8, Sayı: 27,  Vesika No: 697, 43.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. (Mart 1959),  E.U. Basımevi, Yıl: 8, Sayı: 27,  Vesika No:714, 131-132.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. (Haziran 1959), E.U. Basımevi, Yıl: 8, Sayı: 28, Vesika No: 720,  171.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. (Haziran 1959), E.U. Basımevi, Yıl: 8, Sayı: 28, Vesika No: 721, 175.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. (Haziran 1959), E.U. Basımevi, Yıl: 8, Sayı:28, Vesika No: 735,  231-232.
Harp Tarihi Vesikaları Dergisi. Eylül 1959), E.U. Basımevi, Yıl: 8, Sayı: 29, Vesika No: 743, 283-284.
https://islamansiklopedisi.org.tr/aksoy-omer-asim
https://islamansiklopedisi.org.tr/banguoglu-hasan-tahsin
https://www.5ocakgazetesi.com/yazi/5-ocak-ta-5-ocak-ta
https://www.researchgate.net/publication/287996515_PIAC_Uluslararasi_Surekli_Altayistler_Konferansi_ve_47_
PIAC_PIAC_Permanent_International_Altaistic_Conference_and_47th_PIAC_2004
).
İNAN A. (2011) Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, İş Kültür Yayınları, İstanbul.
KOCATÜRK U. (2007) Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
KORKMAZ Z. (1963) Türk Dilinin Tarihi Akışı İçinde Atatürk ve Dil Devrimi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara.
KORKMAZ Z. (1974) “Cumhuriyetin 50. Yıl Dönümü Dolayısıyla Köktürk Yazıtlarından Atatürk’ün Gençliğe Hitabesine” Cumhuriyetin 50. Yıl Dönümü Anma Kitabı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fak. Yayınları, Ankara, 57-66.
KORKMAZ Z. (1979) “Dili Özelleştirme Konusundaki Ayrılıkları Üzerinde Bir Karşılaştırma”, Milli Kültür Dergisi, Cilt: I, Sayı: 12 (Aralık), 23-36.
 KORKMAZ Z. (1980) “Atatürk ve Türk Dili”, SİSAV (Siyasî ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) “Türk Dili” Semineri, 26-27 Aralık, Tarabya Oteli, İstanbul, 15-32.
KORKMAZ Z. (1981) “Atatürk ve Millî Dil Anlayışı” Atatürk’ün Milliyetçilik ve Devletçilik Anlayışı Semineri”, Türk Kadınlar Kültür Derneği Yay., Ankara 1981, 3-8.
KORKMAZ Z. (1981) “Dilde “İlericilik” ve “Gericilik” Üzerine II”, Meydan Dergisi, Sayı: 599-81 (Kasım),18-20.
KORKMAZ Z. (1981) “Dilde İnkılâpçılık ve Tasfiyecilik Anlayışının Sınırı”, Meydan Dergisi, Sayı: 592-74 (Nisan), 15-17.
KORKMAZ Z. (1981) “Dile Yön Verme” Meydan Dergisi, Sayı: 593-75, (Mayıs), 22-24.
KORKMAZ Z. (1981) “Tasfiyecilik” Türk Ansiklopedisi, Cilt: XXX. MEB. Ankara, 473-475.
KORKMAZ Z. (1981)“Dilde “İlericilik” ve “Gericilik” Üzerine I”, Meydan Dergisi, Sayı: 598-80 (Ekim), 19-21.
KORKMAZ Z. (1983) “Türkiye’de Dil Davasının Dayandığı Fikir Temelleri ve Bu Davada Bu Gün Uyulması Gereken İlkeler” Türk Kültürü Araştırmaları, 1979-1983 (Ankara), Prof. Dr. Faruk Timurtaş’ın Hatırasına Armağan, 179-190.
KORKMAZ Z. (1985) “Dil İnkılâbının Sadeleşme ve Türkçeleşme Akımları Arasındaki Yeri”, Türk Dili, Cilt:  XLIX, Sayı: 401 (Mayıs 1985), Ankara, 1-32.
KORKMAZ Z. (1986) “Dil İnkılâbı ve Atatürk’ün Türk Diline Bakış Açısı”, Türk Dili, Sayı:  419, (Kasım 1986), 790-798.
KORKMAZ Z. (1986) “Millî Kültür Dil ve Gençlik” Milli Kültür ve Gençlik Sempozyumu, (13-14-15 Kasım 1985), Gazi Üniv. Rektörlüğü Yay., Ankara, 105-117.
KORKMAZ Z. (1993) “Dilimizin Dünkü ve Bu Günkü Sorunları ve Çözüm Yolları” Türk Dili, Sayı: 500 (Ağustos), 155-180.
KORKMAZ Z. (1994)  “Tarihî Gelişme Seyri İçinde Türkiye’de Kadının Bu Günkü Durumu Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Türk Kültürü Dergisi, Cilt: XXXII, Sayı: 370, 65-76.
KORKMAZ Z. (1995) “XXIX. PIAC. 15-21 Eylül 1986 Taşkent SSCB Açılış Tören Konuşması”, Türk Dili Üzerine Araştırmalar İkinci Cilt, Türk Dil Kurumu Yayınları: 629, 366-368.
ÖZTELLİ C. (1977) “Söylevin Sadeleştirilmesinde Tutulan Yol”, Okunuşunun 50. Yılında Söylev Özel Sayısı, Türk Dili Aylık Dil ve Yazın Dergi, Sayı: 314, 509-510.
Resmî Gazete (1980) 26.09. Sayı: 17117, Tertip: 5, Cilt: 19, Sayfa: 86.
ŞAPOLYO E.B. (2018) Mustafa Kemal Atatürk, Kopernik Kitap, İstanbul.
TBMM Zabıt Ceridesi, 1.11.1936, Devre: V, İçitma: 2, Cild: 13.
Türk Parlamento Tarihi Cumhuriyet Senatosu Üyelerinin Özgeçmişleri (1988), I. Cilt (1961-1964), TBMM Vakfı Yayınları No: 16,  Ankara, 1998.
X. Dil Kurultayında Okunan Bilimsel Bildiriler 1963 (1964), Türk Tarik Kurumu Basımevi, Ankara.
Zeynep Korkmaz Armağanı (2004), Türk Dil Kurumu Yayınları: 853. Ankara.


 

Yazışma / Correspondence:

Halil Özcan
ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000-0002-6294-2576
Doç. Dr., Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Öğretim Üyesi.
E-Posta: hozcan@baskent.edu.tr
Adres: Başkent Üniversitesi Atatürk İlkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bağlıca-Etimesgut/Ankara.

Yazı bilgisi:

Alındığı tarih: 25 Şubat 2021
Yayına kabul edildiği tarih: 20 Mart 2021
E-yayın tarihi: 5 Temmuz 2021
Çıktı sayfa sayısı: 35
Kaynak sayısı: 45

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta