MTAD


 

 

Muhtar Avezov'un Hayatı ve Eserleri
BAYAZİTOV, Bakıtkoja
MTAD 2022, 19(4):501-508; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.23
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Makale (PDF 194 KB)

 

Mukhtar Auezov’s Life and Works
BAYAZİTOV, Bakıtkoja
JMTS 2022, 19(4):501-508; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.23
Published online: 9 January 2023
Article (PDF 194 KB)


 

Yazışma / Correspondence:

Bakıtkoja Bayazitov ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000- 0001-7955-1427
El Farabi Kazak Milli Üniversitesi  Filoloji Fakültesi Edebiyat Teorisi ve Kazak Edebiyatı Bölümü Öğretim Görevlisi
Adres: El Farabi Kazak Milli Üniversitesi  Filoloji Fakültesi Edebiyat Teorisi ve Kazak Edebiyatı Bölümü 050040 Kazakistan, Almatı şehri Buhar Jırau Bulvarı, 40A üy, 23 pater.
E-Posta: bayazitov.b@kaznu.kz

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 15 Aralık 2022
Yayına kabul edildiği tarih: 25 Aralık 2022
E-Yayın tarihi: 9 Ocak 2023
Sayfa sayısı: 8

 


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta