MTAD


 

 

Haber

Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını; Yazar, Devlet Adamı ve Bilgin Muhtar Avezov Konferansı, 27 Ekim 2022, Ankara.
KILIÇ, İsmet
MTAD 2022, 19(4):672-675; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.35
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Makale (PDF 3,7 MB)

 

Announcement
Uluslararası Kazak Ulusunun Öncü Aydını; Yazar, Devlet Adamı ve Bilgin Muhtar Avezov Konferansı, 27 October 2022, Ankara.
KILIÇ, İsmet
JMTS 2022, 19(4):672-675; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.35
Published online: 9 January 2023
Article (PDF 3,7 MB)


 

Yazışma / Correspondence:

İsmet Kılıç ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000-0002-7441-3073
Dr. Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü.
Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Sıhhiye. Ankara/TÜRKİYE.
E-Posta: ismetkilic@ankara.edu.tr

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta