MTAD


 

 

Aziz Kardeşim Eralp Alışık
YORULMAZ, Osman Bülent
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 353-357; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.26
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Makale (PDF 160 KB)

 

My Dear Brother Eralp Alışık
YORULMAZ, Osman Bülent
JMTS, C. Eralp Alışık Memorial Issue . I, 2023, 20(3): 353-357; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.26
Published online: 25 October 2023
Article (PDF 160 KB)


 

Yazışma / Correspondence:

O. Bülent YORULMAZ Description: ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0009-0002-3199-4266
Dr. Öğr. Üyesi, Emekli, Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
Adres: Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü, İstanbul / Türkiye
E-posta: byorulmaz@yeditepe.edu.tr

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 12.08.2023
Yayına kabul edildiği tarih: 15.08.2023
E-yayın tarihi: 25.10.2023
Çıktı sayfa sayısı: 5


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta