MTAD


 

 

Tanıtma/Review

Temel Alemdar, E. (2023). Geç Dönem Doğu Türkçesinde Geleneksel Tıp Kitabı. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 1. Baskı, 512 s.
YILMAZ, Burcu
MTAD, C. Eralp Alışık Anısına . I, 2023, 20(3): 671-677; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.40
E-yayın Tarihi: 25 Ekim 2023
Makale (PDF 410 KB)

 

Temel Alemdar, E. (2023). Geç Dönem Doğu Türkçesinde Geleneksel Tıp Kitabı. İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 1. Baskı, 512 s..
YILMAZ, Burcu

JMTS, C. Eralp Alışık Memorial Issue . I, 2023, 20(3): 671-677; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.3.40
Published online: 25 October 2023
Article (PDF 410 KB)


KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BARUTCU ÖZÖNDER F. S. (2000) Doğu Türk yazı dili edebî çevresi ve Timür. Türklük Bilgisi Araştırmaları, 24/3, 289-294.
TEMEL ALEMDAR E. (2018) Doğu Türkçesi (14-16. yy.) cümle ve sözcük öbekleri. Marmara Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul.
TURAN F. (2006) Doğu Türk yazı dili edebî çevresi Harezm- Kıpçak, Mısır- Suriye ve Çağatay sahası. Türk Edebiyatı Tarihi içinde,(T. S. HALMAN, O. HORATA, Y. ÇELİK, N. DEMİR, M. KALPAKLI, R. KORKMAZ, M. O. OĞUZ), ss. 667-682, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
YÜCEL B. (2001) Doğu Türkçesinin gelişme dönemleri. Türk Dili ve Edebiyatı Makaleleri içinde,  ss. 35-66, Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü.


 

Yazışma / Correspondence:

Burcu YILMAZ https://orcid.org/0000-0001-6813-8725
Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
Adres: İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul / Türkiye
E-posta: burcu-yilmazz@hotmail.com

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 16 Temmuz 2023
Yayına kabul edildiği tarih: 1 Eylül 2023
E-yayın tarihi: 25 Ekim 2025
Çıktı sayfa sayısı: 7
Kaynak sayısı: 4


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta