Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


 

The Impact of Vowel Harmony on the Loanwords in the Dialects of Azerbaijan Turkish in Iran
KHALILZADEH, Amir
MTAD 2011,8(3):134-149; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.42
E-yayın Tarihi: 30 Kasım 2011
Makale (PDF 447 KB)


The Impact of Vowel Harmony on the Loanwords in the Dialects of Azerbaijan Turkish in Iran
KHALILZADEH, Amir
JMTS 2011,8(3):134-149; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.3.42
Published online: 30 November 2011
Article (PDF 447 KB)


 

ÖZET
Bu çalışma Oğuz grubuna giren Azerbaycan Türkçesinin güney ağızları ile ilgilidir. Çalışmada bu ağızlar için karakteristik olan ünlü uyumunun başka dillerden alınan kelimeler üzerine tesiri konu edilmektedir. Elde edilen sonuçlar gösterir ki, bu yabancı kelimeler ünlü uyumunun tesirine maruz kalmış ve onların bir kısmı tamamen, diğer kısmı ise kısmen değişmiştir. Makalenin sonuçları ünlü uyumunun bu ağızlarda güçlü şekilde uygulandığını göstermektedir. 


ANAHTAR SÖZCÜKLER
Ünlü uyumu, alıntı kelimeler, Azerbaycan Türkçesinin Güney Ağızları.


ABSTRACT
The purpose of this paper is to study the impact of vowel harmony (VH) on the loanwords in the dialects of Azerbaijan Turkish in Iran. It is clear that this phonological rule (VH) is one of the main characteristics of Azerbaijan Turkish. The results of the study showed that vowel harmony affects loanwords and changes them phonetically in different degrees. Consequently, in some cases a complete harmony between the vowels of a loanword is created and in some others we observe a partial harmony between the vowels of a loanword. Consequently, it can be claimed that vowel harmony as a main phonological rule in these dialects is so active that it affects not only the native words but the loanwords as well.

KEY WORDS
Vowel harmony, loanwords, Southern dialects of Azerbaijan Turkish.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AMİD H. (2001) Farhang-e Farsi-ye Amid. Entesharat-e Amir Kabir, Tehran.

AXUNDOV, A. 1984. Azərbaycan Dilinin Fonetikası. Baku, Maarif Nəşriyyatı. 

CARR Ph. (1993) Phonology. MacMillan Press, London.

CATFORD J.C. (1988) Phonetics. Oxford University Press, Oxford.

CRYSTAL D. (1991) A Dictionary of Linguistics and Phonetics. Blackwell Publishers, Cambridge.

DƏMİRÇİZAD Ə. (2007) Müasir Azərbaycan dili. I hissə. Fonetika, orfoepiya, orfoqrafiya, "Şərq-Qərb", Bakı.

FROMKIN V., Rodman R., Hyams N. (2007) An Introduction to Language. Thomson Corporation, USA.

GOLDSMITH J.A. (1990) Autosegmental and Metrical Phonology. BlackWell Publishers, Oxford.

KATAMBA F. (1989) An Introduction to Phonology. Longman, England.

LASS  R. (1984) Phonology. Cambridge University Press, Cambridge. .

LEWIS G. (2001) Turkish Grammar. Oxford University Press. ISBN 0-19-870036-9

MO’IN M. (2002) Farhang-e Farsi. Entesharat-e Amir Kabir, Tehran.

ZEHTABI M.T. (2002) İnci dilim: ədəbi Azərbaycan dilinin qaydaları. Əxtər Nəşriyyatı, Təbriz. www.unilang.org/course.php?res=59

.

.

Yazışma / Correspondence:

Amir KHALILZADEH
, Department of English, Salmas Branch, Islamic Azad University, Salmas, Iran.


Adres/Adress: Department of English, Salmas Branch, Islamic Azad University, Salmas, Iran.
E-posta:amirkhl42@gmail.com

Alındığı Tarih/Received April 14 2011

 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta