Konuk

Ana Sayfa |  Hakkımızda |   Yayın Kurulu |  Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim

Giriş


Y 86 ve Y 102 Yenisey Yazıtları
USEEV, Nurdin
MTAD 2010,7(3):207-211; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.53
E-yayın Tarihi: 17 Kasım 2010
Özet     Makale (PDF 349 KB)The Y 86 and Y 102 Yenisey inscriptions

USEEV, Nurdin
JMTS 2010,7(3):207-211; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.3.53
Published online: 17 November 2010
Abstract     Article (PDF 349 KB) 

ÖZET
Bu makalede Yenisey yazıtlarında taş tılsım üzerindeki Y 86 ve gem üzerindeki Y 102 yazıtları ele alınarak Y 86 yazıtı betim şeklinde okunarak ‘yüzüm’ diye anlaşılması, Y 102 yazıtının ise salga şeklinde okunarak ‘gem’ anlamına geldiği ileri sürülmüştür.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

Yenisey yazıtları, tılsım, gem, pratik yazıtlar


ABSTRACT
In this article, Yenisey Inscriptions Y 86 that over the talisman stone and Y 102 over the bridle were read. The betim in Y 86 inscription is translated as “my face”, the salga in Y 102 inscription has the meaning of “bridle”.

KEY WORDS

The Yenisey Inscriptions, talisman, bridle, practice, inscriptions.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

ALYILMAZ Cengiz, (2007) Köktürk Harfli Yazıtların İzinde, Ankara.

AMANJOLOV A. S. (2003) İstoriya i Teoriya Drevnetyurkskogo Pis’ma, Almatı: Mektep.

BATMANOV İ. A. (1959) Yazık Yeniseyskih Pamyatnikov Drevnotyurkskoy Pismennosti, Frunze. 

Divan-ü Lügat-it-türk Tercümesi I
, (çev.: Besim ATALAY), Ankara, 1985: TDK yay.

ERCİLASUN Ahmet Bican (2004) Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, Ankara: Akçağ.

ORKUN Hüseyin Namık (1994) Eski Türk Yazıtları, 3. basım, Ankara, TDK yay.

SERTKAYA Osman Fikri (2008) Göktürk (Runik) Harfli Yazıtların Envanter, Alfabe ve Bibliyografya Problemleri Üzerine. Dil Araştırmaları, (2), 7-34.

ŞÇERBAK A. M. (2001) Tyurkskaya Runika, Proishojdeniya Drevneyşey Pis’mennosti Tyurok, Sankt-Petersburg: Nauka.

VASİLYEV D. D. (1983) Korpus Tyurkskih Runiçeskih Pamyatnikov Basseyna Yeniseya. Leningrad: Nauka Yayınevi.

YUDAHİN К. К. (1985) Kirgizsko-russkiy Slovar’ I-II, Frunze.Yazışma / Correspondence:

Nurdin USEEV
Dr. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi,  Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü.
Adres: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü Bişkek, Kırgızistan.

E-posta: nuruseev@gmail.com

Alındığı Tarih/Received Temmuz/July 13, 2010


 

.

.


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF &Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta