MTAD


 

 

Haber

Türkmen Sahra’da Mahtumkulu Firakı Anma Etkinlikleri, 08 Mayıs 2015, Kelale/Türkmen Sahra.
KINACI, Cemile

MTAD 2015,12(2):174-181; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.2.20
E-yayın Tarihi: 31 Ocak 2016 

Makale (PDF 212 KB)

 

Review

Makhtumqulu Firaqi Commemoration Activities in Turkmen Sakhra , 08 May 2015, Kelale/Turkmen Sahra.
KINACI, Cemile

JMTS 2015,12(2):182-185; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.2.21
Published online: 31 January 2016 
Abstract     Article (PDF 1,6 MB)

 

 

Yazışma / Correspondence:

Ezgi Sırtı,  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Öğrencisi, İzmir.

E-posta: ezgisirti@hotmail.com


Alındığı Tarih/Received Ağustos/August 9 2015

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta