MTAD


 

 

Реформирование Школ Палестинского Общества в сирии: Проекты российских Представителей и Представления Местного Населения (по данным инспекции 1910 г.)
ГРУШЕВОЙ, Александр Гаврилович / GRUŞEVOY, Aleksandr Gavriloviç
MTAD 2015,13(1):32-50; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.3
E-yayın Tarihi:
9 May 2016
Makale (PDF 390 KB)

 

The Reforms of The Schools of Russian Imperial Orthodox Palestinian Society In Syria: The Projects of Russian Inspectors and  The Ideas of Local Arab Orthodox Population (According to The Documents of The Inspection in 1910) (in Russian)
GRUSHEVOY, Aleksandr Gavrilovich
JMTS 2016,13(1):32-50; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.3
Published online: 9 May 2016
Article (PDF 390 KB)

 

ÖZET
1905’te vukuu bulan ilk Rus devrimi sonrasında İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti’nin gelirlerinde önemli bir azalma olmuştu. Cemiyetin artan finansal sorunlarıyla birlikte Suriye ve Filistin’deki okullarında da zorluklar yaşanmaya başlamış ve I. Dünya Savaşı öncesindeki yıllarda cemiyet, Suriye ve Filistin’de yerel halk için eğitim sistemini geliştirmede Avrupalı diğer devletlerin bölgedeki okullarından ciddi manada geri kalmıştı. Bu gidişatın seyrini değiştirmek için 1910 yılında Cemiyetin bütün yapısında revizyon ve okullarına kapsamlı denetim yapılması kararı alındı. Bu bağlamda eldeki makalede, İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti genel sekreteri A.A. Dimitriyevski’nin 1910 yılının ilk aylarında cemiyetin Suriye ve Filistin’deki tüm kurumlarını teftişi incelenmektedir. İlgili teftiş komisyonun başkanı olarak A.A. Dimitriyevski’nin teftiş sırasında kaleme aldığı ve cemiyetin başkan yardımcısına gönderdiği mektuplar, bu teftişi incelerken tarafımızdan temel evrak grubu olarak kullanılmıştır. Mektuplarında Suriye’deki Arap Ortodoks nüfus ve Antakya Patrikliği rahiplerinin özelliklerine de değinen A.A. Dimitriyevski, aynı zamanda her köyde yerel Ortodoks halkla sohbetlerde de bulunmuştur. A.A. Dimitriyevski'nin bu sohbetlerinde sıradan konuların yanı sıra cemiyetin okulları, bu okullardaki eğitim ve öğretilen konuların da konuşulduğu görülmektedir. Bu sohbetlerden yerel Ortodoks Arapların kendi bölgelerinde cemiyetin daha aktif bir eğitim faaliyetinde bulunmasını istedikleri anlaşılmaktadır. Bu durum ise Ruslar ve yerel Ortodoks Arapların aynı inanca, yani Hristiyanlık dinine mensup olmalarından dolayı karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işbirliğinde bulunduklarını göstermektedir. Öte yandan yerel Ortodoks Araplar için kurulan Rus okullarının yabancı bir toplumun ve kültürün bünyesinde (Osmanlı İmparatorluğu) faaliyette bulunmalarının yanı sıra bu okullara karşı çoğu zaman gayri-Slavların ve Müslümanların hayırhah tutum sergilememeleri neticesinde Ruslar ile yerel nüfus arasında karşılıklı anlayışın sağlanmasında zorlukların çıktığı da görülmektedir. Çalışmada, cemiyetin iki önemli dergisi olan İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti Bildirileri (Soobşeniya Imperatorskovo Pravoslavnovo Palestinskovo Obşestva, SİPPO) ve Filistin Derlemeleri (Palestinskij Sbornik, PS)’nden teftişin yapıldığı dönemde kaleme alınan makalelerin yanı sıra A.A. Dimitriyevki’nin mektuplarının bulunduğu Rusya Milli Kütüphanesi El Yazmaları Bölümü (Rossiyskaya Natsionalnaya Biblioteka Otdel Rukopisey, RNB OR)’nden belgeler, Rusya Bilimler Akademisi San-Petersburg Şubesi Arşivi (Sankt-Peterburgskiy Filial Arhiva Akademii Nauk, SPbF ARAN) ve Rusya Bilimler Akademisi Doğu El Yazmaları Enstitüsü Şarkiyatçılar Arşivi (Arhiv Vostokovedov Instituta Vostoçnıh Rukopisey Rossiyskoy Akademii Nauk, AV IVR RAN) ’nde bulunan çeşitli rapor ve belgeler kullanılmıştır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER
Çarlık Rusyası, İmparatorluk Ortodoks Filistin Cemiyeti, Yakın Doğu, Okullar, Ortodoksluk, Antakya Patrikliği, Suriye, Filistin.

 


 

ABSTRACT
The article deals with the characteristics of the orthodox Arab population of Syria and that of the clergy of Patriarchate of Antioch formulated by A.A. Dmitrievski in the letters sent to the vice-president of the Russian Imperial Orthodox Palestinian Society during the inspection of all Institutions of the Society in Syria and Palestine in the first months of 1910. A.A. Dmitrievski, (1856-1919), the secretary of the Society, was the head of this inspection. During the inspection A.A. Dmitrievski had many contacts with the communities of local Arab Christian population in order to discuss all aspects of education in the schools organized by Palestinskoye Obschestvo. The mutual interest of Russian inspectors and of local communities was great as also the difficulties to find the common understanding. These difficulties can be explained mostly by the following fact.. Russian schools for local orthodox Arab population functioned in the society of Ottoman Empire with different culture and traditions which have a great influence over all strata and all ethnic groups of the State.

KEY WORDS
Russian Empire, Imperial Orthodox Palestinian Society, Near East, Schools, Orthodoxy, Antioch Patriarchate, Syria, Palestine.

 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY/БИБЛИОГРАФИЯ

Архивные Документы
Архив Востковедов Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук (АВ ИВР РАН)
АВ ИВР РАН. Ф.120. Оп.1. Д.178. (Кохманский Н.В. Отчёт по командировке в Сирию для обследования вопроса о преобразовании школьной деятельности Палестинского общества)
АВ ИВР РАН. Ф.120. Оп.3. Д.11. и РНБ ОР. Ф.253. Д.32. (Отчёт по ревизии подворий Императорского Православного Палестинского Общества в Иерусалиме, Назарете и Хайфе в 1910 году.)
Санкт-Пеетрбургский Филиал Архива Академии Наук (СПбФ АРАН)
СПбФ АРАН Ф.110. Оп.1. Д.11. (Объяснительная записка к смете по содержанию сирийских школ Императорского Православного Палестинского общества)
Российская Национальная Библиотека, Отдел Рукописей (РНБ ОР)
Письма А.А. Дмитриевского вице-председателю Императорского Православного Палестинского общества А.А. Ширинскому-Шихматову:
РНБ ОР. Д.253. Д.31. Л.27-31. (Письмо из Бейрута 15 февраля 1910 г.)
РНБ ОР. Д.253. Д.31. Л.31об – 39об. (Письмо из Дамаска 1 марта 1910 г.)
РНБ ОР. Д.31 Л.40-48. (Письмо из Назарета 4 апреля 1910 г.)
РНБ ОР. Ф.253, Д.31, Л.9об – 22об. (Письмо 19-24 января 1910 г. из Иерусалима.)
РНБ ОР. Ф.253. Д.31. Л.1-6. (Письмо от 30 декабря 1909 г. из Константинополя)
РНБ ОР. Ф.253. Д.31. Л.6-9. (Письмо от 9 января 1910 г. из Каира)
РНБ ОР. Ф.253. Д.32. и АВ ИВР РАН. Ф.120. Оп.3. Д.11. (Отчёт по ревизии подворий Императорского Православного Палестинского Общества в Иерусалиме, Назарете и Хайфе в 1910 году.)
РНБ. ОР. Ф.253. Д.42. Л.47-49. (Юзефович Т. П., Управляющий генеральным Консульством в Бейруте, писал русскому послу в Константинополе Н. П. Игнатьеву о необходимости учреждения в Сирии среднего духовного училища 26 июля 1873 г.)
ДОЛИНИНА А.А (2009)  И.Ю. Крачковский и Императорское Православное Палестинское Общество, Указатель Трудов Императорского Православного Общества 1881-2007. СПб., с. 344-360
КРЫМСКИЙ А.Е. (1971) История Новой Арабской Литературы, Мoskova.
ЛИСОВОЙ, Н.Н (2000) Россия в Святой Земле. Документы и Материалы. Т.1-2. Мoskova.
ЛИСОВОЙ Н.Н (2006) Русское Духовное и Политическое Присутствие  в Святой Земле и на Ближнем Востоке, Мoskova.
НУАЙМЕ, М. Мои Семьдесят Лет. М. 1980.
ОДЕ-ВАСИЛЬЕВА К.В (1965) Взгляд в Прошлое//ПС., вып. 13 (76), Мoskova, с. 171-176.
ПАНЧЕНКО К.А (2012) Ближневосточное Православие под османским владычеством. Первые три столетия. 1516-1831, Мoskova.
ПЕТКОВИЧ К (1898) Антиохийская Православная Патриархия в 1893 г.//СИППО. 1898. с. 321-347.
САМАРА Х (1903) Русские Школы в Палестине//СИППО. Т. 13, с. 92-95
СВЕТОВОСТОКОВ И (1906) Вести с Православного Востока//СИППО, с. 128-157.
СВЕТОВОСТОКОВ И (1910) Вести с Православного Востока//СИППО, с. 112-154.
СПАССКИЙ И.И (1903) Учебно-воспитательный отчёт инспектора Северо-Сирийского района школ Императорского Православного Палестинского Общества за 1902-1903 учебный год//СИППО. Т.14. Ч. 1, с. 179-208.
Тридцатилетие специальных классов Лазаревского института живых восточных языков. Памятная книжка, изданная на средства Почётного попечителя Лазаревского Института Князя С.С. Абамелек-Лазарева. М. 1903.
ХИТРОВО В. Н (1898) Письма о Святой Земле//СИППО, с. 561-640.
ЯКУШЕВ М.И (2013) Антиохийский и Иерусалимский Патриархаты в Политике Российской Империи. (1830-е – начало XX века), Мoskova.

 

Сокращения
АВ ИВР РАН.   Архив Востковедов Института Восточных Рукописей Российской Академии Наук.
СПбФ АРАН.    Санкт-Пеетрбургский Филиал Архива Академии Наук
РНБ ОР.           Российская Национальная Библиотека, Отдел Рукописей
СИППО.           Сообщения Императорского Православного Палестинского Общества
ПС.                  Палестинский Сборник
Ф.                    Фонд (в сокращённых ссылках на архивные документы)
Д.                     Дело (в сокращённых ссылках на архивные документы)
Л.                     Лист (в сокращённых ссылках на архивные документы)
Оп.                   Опись (в сокращённых ссылках на архивные документы)Yazışma / Correspondence:

Aleksandr Gavriloviç Gruşevoy (Александр Гаврилович Грушевой), Tarih Doktoru, Prof., Rusya Bilimler Akademisi San-Petersburg Şubesi, Doğu Elyazmaları Enstitüsü, Yakın Doğu Kürsüsü öğretim üyesi.
Adres: Institut Vostoçnıh Rukopisey Rossiyskoy Akademii Nauk Rossiyskaya Federatsiya, 191186, Sankt-Peterburg, Dvortsovaya naberejnaya, 18. (Институт восточных рукописей Российской академии наук российская федерация, 191186, Санкт-Петербург, Дворцовая набережная, 18.)

E-Posta: agrush@yandex.ruAlındığı Tarih/Received Mart/March 17 2016


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta