MTAD


 

 

Метамодернизм современной турецкой урбанистической живописи Гази Сансоя / Gazi Sansoy’un Çağdaş Türk Kentsel Resimlerindeki Metamodernizm
АРТЕМЕНКО, Андрей, Артеменк ЯРОСЛАВА
MTAD 2022,19(1): 121-137; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.5
E-yayın Tarihi: 21 Kasım 2022
Makale (PDF 354 KB)

 

Metamodernism in Gazi Sansoy’s Turkish Urban Paintings
ARTEMENKO, Аndrey, Артеменк ЯРОСЛАВА
JMTS 2022,19(1): 121-137; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.5
Published online: 5 July 2021
Article (PDF 354 KB)

ÖZET
Bu makaledeki araştırmanın konusu Türk ressam Gazi Sansoy'un kentsel resimleridir. Eserleri, şehrin mekânının metamodern bir bakışı olarak analize edilir. Makalenin amacı, metamodernizmin Batı kültürel gelenekleri dışındaki tezahürünü incelemektir. Türk ressamların eserleri, Batı tarihi ve kültürel ortamı dışındaki modern estetik akımları sergilemektedir. Makalenin metodolojik temeli, G.Boehme'nin Yeni Estetik kavramıdır. Modern şehrin gerçeklerinin çokluğu fikrini yansıtan Gazi Sansoy'un kolaj tekniği analize edilmektedir. Ressam, şehrin özgünlüğünün kendi modelini sunmaktadır. Türk şehri, güncelliğin küresel diyaloğu kapsamındaki küresel meseleleri dile getiren yerel bir kültürdür. Türk kent resmi, modern bir şehrin bağlamsal yönünü, küresel medeniyete dâhil edilmesini açıkça yansıtmaktadır. Gazi Sansoy'un resimlerinde farklı kültürlerin imajları İstanbul sokaklarında yer alıyorlar. Böylece küresel eğilimler yerel uygulamalar bağlamına girmektedir. Türk kent resimlerinin genel eğilimi, gündelik hayatın estetikleştirilmesidir. Olumsuz estetiğin tezahürü de mevcuttur. Metamodern kültürüne mahsus olan üzüntü ve nostaljinin estetik bir ifadesidir. Genel estetik eğilimler yerel kültürde yerini bulmuş ancak yaşanan durumun samimiyetinden dolayı yoğunlaşmıştırılmıştır. Türk kentsel resminin gelişiminde farklı kökenlere sahip kültürlerin aynı biçim ve anlamlarına yaklaşımı unutulmamalıdır. Makalenin sonuç kısmında, modern Türk kentsel resminin, kentsel kültürün dönüşümü ve metamodern paradigmaya geçişini yansıttığı belirtilmiştir. Sanatçılar, kentsel mekânın ince duygusal ve psikolojik süreçlerinin özgüllüğünü farklı görsel tekniklerde de ifade etmişlerdir. Gazi Sansoy ve diğer Türk ressamlar, kentsel çevrelerinin özelliklerini man-environment paradigm olarak tanıtmaktadırlar. Bu paradigma, küresel eğilimlerin ve yerel geleneklerin iç içe geçmesiyle yaratılmıştır. Türk kent resmi, çağdaş estetik söylem çerçevesindeki kentsel mekânı yeniden düşünmenin karmaşık sürecini yansıtmaktadır.

ANAHTAR SÖZCÜKLER: Türkiye'de çağdaş sanat, postmodern, metamodern, kolaj, görselleştirme, kentsel mekân.

ABSTRACT
The subject of this article is the urban painting of the Turkish artist Gazi Sansoy. His work is analyzed as an example of a metamodern view of the urban space. The purpose of the article is to investigate the manifestation of metamodernity outside the Western cultural tradition. The works of Turkish artists demonstrate modern aesthetic trends outside the Western historical and cultural environment. The methodological basis of the article is the concept of New Aesthetics by G. Boehme. The article analyzes the collage technique of Gazi Sansoy which reflects the idea of the multiplicity of realities in a modern city. The artist offers his own model of the city's authenticity. The Turkish city is a local culture that speaks out about global problems in the global dialogue of our time. Turkish urban painting clearly reflects the contextual aspect of a modern city, its inclusion in the global civilization. In Gazi Sansoy's paintings, images of different cultures cooperate together on the streets of Istanbul. Thus, global trends fall into the context of local practices. The general trend of Turkish urban painting is the aestheticization of everyday life. The manifestation of negative aesthetics is noted. It is an aesthetic expression of the sadness and nostalgia that characterize metamodern culture. General aesthetic tendencies found their expression in local culture, but intensified due to the sincerity of the experienced situation. It should be noted that in the development of Turkish urban painting, the approach to the same forms and meanings of cultures with different origins should be noted. In the conclusions of the article, it is noted that modern Turkish urban painting reflects the transformation of urban culture and the transition to the metamodern paradigm. In different visual techniques, the authors express the specificity of subtle emotional and psychological processes of experiencing urban space. Gazi Sansoy and other Turkish artists presented the specifics of their urban environment as expressions of the men-environment paradigm. This paradigm is created by the interweaving of global trends and local traditions. Turkish urban painting reflects the complex process of rethinking urban space in contemporary aesthetic discourse.

KEY WORDS: contemporary art in Turkey, postmodernity, metamodernity, collage, visualization, urban space.

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

BEK, U. (2001) Çto  takoe globalizatsiya? Oşibki globalizma – otvetı na globalizatsiyu. Moskva: Progress-Traditsiya.
BEKKER, O. (2019) O hrupkosti prekrasnogo i avantyurizme hudojnika Іn: Fenomenologiya i estetika. Moskva: Gruppa kompaniy «RİPOL KLASSİK»/«Pangloss», ss. 79-132.
BYOME G. (2018) «Atmosfera» kak fundamental’noe ponyatie novoy estetiki. In: Metamodern: http://metamodernizm.ru/atmosphere-and-a-new-aesthetics/ (25/08/2020)
GÜREL H. N.(2018) Gazi Sansoy. Seri 2008 - 2018 / Decades. In Sanatgezgini https://www.sanatgezgini.com/marketplace/seller/profile/gazi-sansoy (15/11/2020)
HARMAN, G. (2015). Chetvorakiy ob’yekt: Metafizika veşçey posle Haydeggera. Perm: G ile Press.
LEFEVR А. (2015) Proizvodstvo prostranstva. Moskva: Streike Press
MANE E. (1965) Jizn’. Pis’ma. Vospominaniya. Kritika sovremennikov. Moskva. İskusstvo.
PERL J. (2017) The Confidence Man of American. In: https://www.nybooks.com/articles/2017/05/11/robert-rauschenberg-confidence-man-american-art/ (15/11/2020)
SERTO M. de (2013) İzobreteniye povsednevnosti. İz-vo Yevrepeyskogo un-ta v Sankt-Peterburge.
VAN DEN AKKER, R. (2017) İnterv’yu v Moskve. In: Metamodern. E-resource. Access mode: http://metamodernizm.ru/robin-van-den-akker/ (15/11/2020)
VERMYULEN T., VAN DEN AKKER R. Zametki o metamodernizme. In: Metamodern. http://metamodernizm.ru/notes-onmetamodernism/ (15/11/2020)


 

Yazışma / Correspondence:

Andrii ARTEMENKO ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000-0002-2445-5902
Prof. Dr., Kharkiv State Academy of Design and Art, Faculty of Audio-Visual Arts, Department of Social and Humanistic Disciplines, Kharkiv, Ukraine
E-Posta: artemenko.prof@gmail.com

Yaroslava ARTEMENKO ORCID-iD_icon-64x64 https://orcid.org/0000-0002-9923-5322
Dr., National University of Pharmacy, Department of Philosophy and Sociology,  Kharkiv, Ukraine
E-Posta: artemenko.prof@gmail.com 

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 3 Aralık 2020
Yayına kabul edildiği tarih: 26 Temmuz 2022
E-yayın tarihi:  21 Aralık 2022
Çıktı sayfa sayısı: 17
Kaynak sayısı: 11


 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta