MTAD


 

 

Muhtar Avezov’un “Zor Zamanlar” Romanında Geçen Tarihî Veriler ve Bilgiler
BİSENĞALİ, Zinol-Ğabden Kabiulı
MTAD 2022, 19(4):640-653; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.32
E-yayın Tarihi:
9 Ocak 2023
Makale (PDF 278 KB)

 

Historical Information and Data in Mukhtar Auezov’s novel “Hard Times”
BİSENĞALİ, Zinol-Ğabden Kabiulı
JMTS 2022, 19(4):640-653; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.4.32
Published online: 9 January 2023
Article (PDF 278 KB)

ÖZET
1916 olayları, M. Avezov'un gözleri önünde yaşanan trajik bir tarihtir. Milletin önderleri ve yaşını almış büyüklerinin evlatlarını Çarlık Rusya’ya zorla götürülmek istenen savaş denilen dehşete göndermeye karşı durup çektiği zorlukları, acı ve kaygı dolu yüzleri, yazarın manevî dünyasında silinmez bir iz bıraktı. Yazarda bu durum sömürgeci ülkenin içten hesaplı politikasını ifşa etme arzusu uyandı. Ancak insanlığa yabancı, bilinçlere aykırı olan bu politikayı yazmanın imkansızlaştığı zamanın görünmeye başladığı vakit idi. Buna rağmen kaderini riske atıp kesin bir karar vermişti.  1916 olaylarını anlatan belgesel-tarihi roman Zor Zamanlar  (Kilı Zaman) böyle doğdu.

ANAHTAR SÖZCÜKLER

1916 olayları, trajik tarih, Muhtar Avezov, manevî dünya, Kazak çatışmaları, Kazak-Kırgız, yağma eylemleri, Zor Zamanlar romanı,  Kilı Zaman  romanı.

ABSTRACT

The events of 1916 are a tragic story that happened in front of M. Auezov. The suffering of the elders and grandparents who did not want to send their children to the horrors of the war, their images, full of pain and sorrow, left an indelible mark on the writer's spiritual world. The colonial policy of the Russian government awakened in him a thirst for revelation. Nevertheless, it became obvious that this policy can not be described in the usual way. Despite this, risking his life, he made a decision. This is how the documentary-historical novel Qily zaman  appeared about the events of 1916.

KEY WORDS
The events in 1916, tragic story, M. Awezov, spiritual world, conflicts of Kazakhs, Kazakh-Kirghiz, looting acts, historical novel Qily Zaman, novel The Tough Time. 

KAYNAKLAR / BIBLIOGRAPHY

AHMETOV, Z. (2004) Muhtar Auezov. Kazak Adebiyetinin Tarihi. 8. T. Almatı: KAZakparat.
AVEZOV, M. (1979) XX Tomdık Şığarmalar Jinağı. 2 T. Almat: Jazuşı.
AVEZOV, M. (2017) Is a dashing year. (Lihaya Godina) Nottingham: Russel Press.
AYMAUITOV, J. (1989), Şığarmaları. Almatı: Jazuşı.
BİSENĞALİ, Z. (2010) Kazak Prozası. Almatı: Arıs Baspası.
JANSÜGİROV, İ. (2001) Jetisu. Almatı: Tsennıye Bumagi.
JURTBAYEV, T. (1990) Beyuak. Almatı: Kazakstan.
SADUAKASULI, S. (2003) Smağul Saduakasulı, 2. T. Almatı: Alaş.
MUKANOV, S. (2008) XX Ğasırdağı Kazak Adebiyeti. Almatı: Atamura.
SEYFULLİN, S. (1988) Şığarmalar Jinağı. 4. T. Almatı: Jazuşı.


 

Yazışma / Correspondence:

Zinol-Ğabden Kabiulı BİSENĞALİ ORCID-iD_icon-64x64 https//orcid. Org/ 0000-0003-1503-2737
Prof. Dr., El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Filoloji Fakültesi.
Adres: El-Farabi Kazak Millî Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Almatı/Kazakistan.
E-Posta: zinolgabden@hotmail.com

Yazı bilgisi:
Alındığı tarih: 15 Aralık 2022
Yayına kabul edildiği tarih: 5 Ocak 2023
E-yayın tarihi: 9 Ocak 2023
Sayfa sayısı: 14
Kaynak sayısı: 10

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta