Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2003
Ankara, 4-7 Mayıs 2004 YAKINDA
Dizi Adı: .
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Dizisi: 3
Cilt:
3
Yayıncı:
Ankara Ü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dizi Editörü:
F. Sema Barutcu Özönder
Cilt Editörleri:
Ufuk Tavkul
ISBN:
975-482-708-7
ISSN:
1306-7222
 
   

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.