İLETİŞİM

ÇTAS ile ilgili her türlü iletişim aşağıdaki adresle kurulabilir:

 

F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr.
Ankara Üniversitesi

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Sıhhiye . Ankara    

Tel.: (+90 312) 310 32 80 / 1285 Faks: (+90 312) 310 57 13

E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr veya ctas.editor@gmail.com

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.