ÇAĞDAŞ TÜRKLÜK ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU,
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünün 2002 yılından başlayarak her öğretim yılının Mayıs veya Haziran aylarında düzenlediği sürekli bilimsel toplantısıdır. Toplantının kısa adı ÇTAS'dır. ÇTAS, modern Türk toplumlarının dili, edebiyatı, folkloru, siyasi ve sosyal tarihi, sosyal ve kültürel durumları, Türk uluslar arası ilişkileri, Türk arkeolojisi ve sanat tarihi, Türk bilim tarihi alanlarında yeni ve özgün araştırmaların sunulup tartışıldığı bir ortamdır. Sempozyum bildiricileri bütün oturumlarda hazır bulunurlar ve uzmanlık alanları dışındaki alanların bildirilerine tartışmacı olarak katılarak katkı da sağlarlar. Böylelikle ÇTAS ortamı, farklı disiplinlerden araştırmacılar arasında doğrudan ve anında bilgi akışını sağlayarak Türklük biliminin problemlerinin çözümüne bakışı genişletmeyi ve derinleştirmeyi hedefler.

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.