ÇTAS'A KATILMA

ÇTAS toplantılarına bildirici ve dinleyici-tartışmacı olarak iki türlü katılım sağlanır.

Bildiri ile Katılma

ÇTAS toplantılarında her yıl yaklaşık olarak 46 bildiri sunulur. Bildiri ile katılanlar Sempozyum Kurulunca belirlenir ve Ankara içinden ve dışından üniversitelere mensup araştırmacılar davet edilir. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü öğretim üyeleri ÇTAS toplantılarının değişmez katılımcılarıdırlar. Bunun dışında ÇTAS toplantılarının, başladığı 2002 yılından itibaren her yıl bildirileriyle katkıda bulunan türkologlardan oluşmuş bir ÇTAS çekirdek kadrosu da vardır. Her ÇTAS toplantısına o akademik yılda "doktor" unvanı almış genç Türklük bilimcilerinin de bildirileri ile yer almalarına özellikle özen gösterilir. ÇTAS toplantılarına, ÇTAS 2008'den itibaren en az doktor unvanı almış, üniversite mensubu beş (5) türkoloğun da bildiri ile katılma istekleri Sempozyum Kurulunca değerlendirilecektir. Sempozyuma bu yolla katılmayı teklif edenler, Sempozyum Kurulu'na o yılın Ocak ayı içinde bildiri başlığı, bildirinin bilimsel katkısını bildiren bir sayfalık bildiri özeti'nin de yer aldığı " Bildirici olarak Katılma Teklifi Belgesi "ni doldurup ctas.editor@gmail.com adresine gönderirler. Teklifler içinden yapılacak seçmelerin sonucu ilgiliye o yılın Şubat ayının ilk haftasında e-posta yoluyla bildirilir.

Dinleyici ve Tartışmacı Olarak Katılma

ÇTAS'ın dinleyici ve tartışmacıları, Ankara içinden ve dışından üniversite mensupları, lisans-üstü öğrenciler ile üniversite dışından alana ilgili kişi ve kurum temsilcilerdir.

Sempozyuma Ankara dışından dinleyici ve tartışmacı olarak katılmak isteyenlerden her sempozyum yılının Nisan ayının 15-30 tarihleri arasında "Dinleyici-Tartışmacı Olarak Katılma Belgesi "ni doldurarak Sempozyum Kuruluna ctas.editor@gmail.com adresine ekli belge halinde göndermeleri istenir.

Bildirici olarak Katılma Teklifi Belgesi

Dinleyici-Tartışmacı Olarak Katılma Belgesi

ÇTAS Bildiri Yayın İlkeleri

 

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.