ÇTAS KURULLARI

ÇTAS KURUCU BAŞKANI
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B Başkanı)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇTAS DÜZENLEME KURULLARI

ÇTAS 2011 DÜZENLEME KURULU

ÇTAS Başkanı
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B Başkanı)

ÇTAS 2011 Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. Naciye Güngörmüş (Ankara Ü, DTCF, Hungaroloji ABD Başkanı)

ÇTAS 2011 Düzenleme Kurulu Sekreteryası:

Yard.Doç. Dr. Erdal Çoban (Ankara Ü, DTCF, Hungaroloji ABD)
Yard.Doç. Dr. İsmail Doğan (Ankara Ü, DTCF, Hungaroloji ABD)
Yard. Doç. Dr. Selcan Sağlık (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B)
Dr. Eva Kincses Nagy (Ankara Ü, DTCF, Hungaroloji ABD)
Araş.Gör.Dr. Yasemin Altaylı (Ankara Ü, DTCF, Hungaroloji ABD)
Araş.Gör. İbrahim Arıkan (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B)
Araş.Gör. Zeynep Yıldırım (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B)

   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ÇTAS 2010 DÜZENLEME KURULU

ÇTAS Başkanı
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B Başkanı)

ÇTAS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı

Mehmet Rıza HEYET (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Dr. Adayı)

Üyeler (soyadı abc’sine göre):
Akbar ANVARİAN (Ege Ü, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı AD Dr. Öğrencisi)
Behrouz BİCBABAEİ, Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Dr. Adayı)
Artum DİNÇ (Hacettepe Ü, SBE, Sosyoloji AD YL Mezunu)
Babak JAVANSHİR, Yrd. Doç. Dr. (Yeditepe Ü, Tarih B Öğretim Üyesi)
Nabi KABOUTARIAN (Çukurova Ü, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı AD Dr. Öğrencisi )
Ahmad KHATAMİNİA (Gazi Ü, FBE, Şehir ve Bölge Planlama AD YL Öğrencisi)
Gholamreza POURBAGHER (Ankara Ü, Siyaset Bilimi AD YL Öğrencisi)
Nasser SHAHGOLİ (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD YL Öğrencisi)
Valiollah YAGHOUBİ (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD YL Öğrencisi)

ÇTAS 2010 Sekreteryası
Mousa RAHİMİ (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Dr. Öğrencisi)

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ÇTAS 2008 DÜZENLEME KURULU

F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
G. Selcan Sağlık, Araş.Gör.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ÇTAS 2007 DÜZENLEME KURULU
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
G. Selcan Sağlık, Araş.Gör.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ÇTAS 2006 DÜZENLEME KURULU
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Melek Erdem, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Gülsüm Killi Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara )
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÇTAS 2005 DÜZENLEME KURULU
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Gülsüm Killi Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara )
 
Filiz Kılıç,Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÇTAS 2004 DÜZENLEME KURULU
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
G. Selcan Sağlık, Araş.Gör. (Ankara Ü, Ankara)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÇTAS 2003 DÜZENLEME KURULU
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Filiz Kılıç , Araş.Gör. (Ankara Ü, Ankara )
 
G. Selcan Sağlık, Araş.Gör. (Ankara Ü, Ankara)
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ÇTAS 2002 DÜZENLEME KURULU
F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Gülsüm Killi Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara )
 
Filiz Kılıç, Araş.Gör. (Ankara Ü, Ankara)
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÇTAS BİLİM KURULU


A. Deniz Abik, Prof.Dr. (Çukurova Ü, Ankara)
 
Eralp Alışık, Yrd.Doç.Dr. (Yeditepe Ü, İstanbul)
 
Durmuş Arık, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Z. Kenan Bilici, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Rüstem Bozer, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Üçler Bulduk, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Gülzura Cumakunova, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Jale Demirci, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Erkin Ekrem, Doç.Dr. (Hacettepe Ü, Ankara)
 
Erkin Emet, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Melek Erdem, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara )
 
Seyfettin Erşahin, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara )
 
Erdal Eser, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü, Sivas)
 
Saime Selenga Gökgöz, Doç.Dr. (Hacettepe Ü, Ankara )
Bülent Gül, Dr. (Hacettepe Ü, Ankara)
 
Naciye Güngörmüş, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara )
 
Önal Kaya, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Fatih Kirişçioğlu, Prof.Dr. (Gazi Ü, Ankara)
 
Gülsüm Killi Yılmaz, Yrd.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
İbrahim Maraş, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Aynur Öz Özcan, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
M. Cihat Özönder, Prof.Dr. (Hacettepe Ü, Ankara)
 
Çetin Pekacar, Prof.Dr. (Gazi Ü, Ankara)
 
Berdi Sarıyev, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Gülşen Seyhan Alışık , Prof..Dr. (Marmara Ü, İstanbul)
 
Ufuk Tavkul, Prof. Dr. (Ankara Ü, Ankara)
 
Suat Ünlü, Yrd.Doç.Dr. (Hitit Ü, Çorum )
 
Turgay Yazar, Yrd.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü, Sivas )
 
Özen Yaylagül, Yrd.Doç.Dr. (19 Mayıs Ü, Ankara )
 
Naciye Yıldız, Prof.Dr. (Gazi Ü, Ankara )
 

F. Sema Barutcu Özönder, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara)

 

 
   

 

 
ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008 | ÇTAS 2010

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.