Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010

İRAN TÜRKOLOJİSİ:

KONULAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

Ankara, 22 - 25 Haziran 2010

ÇTAS, modern Türk toplumlarının dili, edebiyatı, folkloru, siyasi ve sosyal tarihi, sosyal ve kültürel durumları, Türk uluslar arası ilişkileri, Türk arkeolojisi ve sanat tarihi, Türk bilim tarihi alanlarında yeni ve özgün araştırmaların sunulup tartışıldığı bir ortamdır.

Bu çerçevede, ÇTAS 2010 konuları İran sahası Türklük araştırmalarının konu, sorun ve araştırma yaklaşımlarını da dikkat ve değerlendirmeye alarak, İran Türklerinin dili, edebiyatı, folkloru, tarihi, sosyal-kültürel yapısı, sanat tarihi ve arkeolojisi, mimarisi alanları olarak belirlenmiştir.
ÇTAS 2010 bu vesile ile İran Türkolojisi’nin bugünkü durumu üzerinden bir gelecek
değerlendirmesi de yapmayı ümit etmektedir.

ÇTAS 2010 Düzenleme Kurulu

Destekleyenler:

Türkiye Kamu-Sen

Türkiye Eğitim-Sen

Ankara Üniversitesi

     
     
     
ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.