ÇTAS 2010 İletişim

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER - ÇTAS Başkanı
Mehmet Rıza HEYET - ÇTAS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı
Mousa RAHİMİ - ÇTAS 2010 Düzenleme Kurulu Sekreteryası

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Sıhhiye, 06100 Ankara-TÜRKİYE
Tel: (+90312) 310 32 80, Belgeç: (+90312) 310 57 13
E-posta: barutcu@humanity.ankara.edu.tr
iranturkolojisi@gmail.com

ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.