Konuk

ÇTAS 2012

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2013
Ankara, 19 - 22 Kasım 2013
Açılış: 19 Kasım 2013, Salı, Saat 10:00
Yer: Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ana Bina 2. Kat
Muzaffer Salonu. 06100 Sıhhiye - Ankara

 

 
ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008 | ÇTAS 2010 | ÇTAS 2011

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.