ÇTAS 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 yılı, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin 75. kuruluş yıldönümüdür. Bu vesileyle Fakültemizde yıl boyunca farklı birimlerce değişik zamanlarda çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Fakültemizin kurulmasında ve akademik birimleri ile kadrolarının belirlenmesinde önemli rolü bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulmuş bir “enstitü” olan Hungaroloji’nin ilk başkanı ve ilk hocası Prof. Dr. László Rásonyi’dir.

Asırlar öncesinde İç Asya’dayken başlayan Türk-Macar ilişkileri daha sonraki süreçte farklı coğrafyalarda, değişik boyutlarda sürmüş ve günümüze kadar devam ederek gelmiştir. Bundan dolayı ikili temaslar çok boyutlu ve köklü bir geçmişe sahiptir. Bu ortak tarihsel geçmiş ve ortak kültürel değerler Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin bünyesinde yer verilen Hungaroloji Enstitüsü’nün kuruluş gayesi öncelikle dil, tarih ve diğer disiplinler üzerine yapılacak araştırmalarla Türk-Macar ilişkilerine katkıda bulunmak ve ayrıca dünyanın en eski Türkoloji Enstitüsü’nü kuran Macar bilim adamlarının kendi tarihlerini, kendi öz kültürlerini ve değerlerini araştırmak için yaptıkları bilimsel çalışmalarının sonuçlarını Hungaroloji Enstitüsü’nün girişimleri ve aracılığı ile Türk bilim adamlarına aktarmak ve duyurmak olarak belirlenmiştir.

1936’da kurulmuş olan ve bu alanda hala ülkemizdeki tek akademik birim olan Hungaroloji kuruluş amacına ve misyonuna yakışır bir biçimde uluslararası bir sempozyumla disiplinler arası ortak bir çalışmayla bu yıl 75. yılını kutlamaya hazırlanmaktadır.

Bu etkinlik iki ulusun cumhuriyet bayramları arasındaki bir tarihte, 24-27 Ekim 2011 tarihlerinde Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde yapılacaktır. 23 Ekim günü, 1956 Macar ihtilalinin ve 23 Ekim 1989 Macaristan Cumhuriyeti’nin ilan edildiği tarihtir. Bu tarih, asırlar boyunca devam eden Türk-Macar dayanışması açısından da önemli bir tarihtir. Diğer taraftan 29 Ekim günü, Türkiye Cumhuriyeti tarihi yönünden de önemlidir ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında birçok alanda Macarların ülkemizde çalıştıkları da bilinmektedir.

Bütün bu olayların neticesinde tarihsel, kültürel, siyasal veya ekonomik işbirliğinin farklı boyutlarını ortaya koyacak bir sempozyum yapma gereği de bu düşünceden doğmuştur.

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2011, Türkolojinin en başta gelen yardımcı disiplini olan Hungarolojinin kuruluş misyonuna uygun biçimde Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve Hungaroloji Anabilim Dalı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilecektir.

Prof.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ
ÇTAS 2011 Düzenleme Kurulu Başkanı

Destekleyenler:
T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu
Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü
DTCF
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı
Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği
Macaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği
Türkie Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği
Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçiliği

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.