ÇTAS 2011 İletişim

Prof.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ- ÇTAS 2011 Başkanı
Yrd.Doç.Dr. Selcan SAĞLIK ŞAHİN- ÇTAS 2011 Düzenleme Kurulu Üyesi

Ankara Üniversitesi
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Sıhhiye, 06100 Ankara-TÜRKİYE
Tel: (+90312) 310 32 80, Belgeç: (+90312) 310 57 13
E-posta: ngungor@humanity.ankara.edu.tr
2011ctas@gmail.com

 

 

ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008 | ÇTAS 2010

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.