ÇTAS 2011 Resimleri

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2011
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK MACAR İLİŞKİLERİ

24-27 Ekim 2011
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara

 


24 Ekim 2011, Pazartesi


KAYITAÇILIŞ TÖRENİ

Saat:  10:00 – 12:30    Yer: DTCF, Farabi Salonu / Sıhhiye

                          


Prof.Dr. Naciye GÜNGÖRMÜŞ
ÇTAS 2011 Düzenleme Kurulu Başkanı ve Hungaroloji ABD Başkanı


Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER
ÇTAS Başkanı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B Başkanı


Prof.Dr. Rahmi ER
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı


István SZABÓ
Macaristan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi


Prof.Dr. Cemal TALUĞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Ferenc Liszt Dinletisi
İcra: Ersoy SAKLICA, Çiğdem ÇİLESİZ, Mikail SÖZBİLİR

Sergi Açılışı Töreni
Prof.Dr. Zsolt VISY’nin “Pannonia-Valéria” Sergisi
Ferenc Liszt Sergisi


14:00-15:30     Yuvarlak Masa

“Türk ve Macar Araştırmaları Tarihinin Bilimsel Temelleri”

Yer: DTCF, Farabi Salonu

Yöneten: Naciye GÜNGÖRMÜŞ, Prof.Dr. (Ankara Ü, DTCF, Hungaroloji ABD Bşk., Ankara)

Konuşmacılar:
György HAZAI, Prof.Dr. (MTA, Budapeşte)
Pál FODOR, Prof.Dr. (MTA Tarih Bilimleri E Bşk. V, Budapeşte)
Zeynep KORKMAZ, Prof.Dr. (Ankara Ü, DTCF, E. Öğretim Üyesi, Ankara)
Mária IVANICS, Prof.Dr. (Szeged Ü, Altayistik B Bşk., Szeged)
Géza DÁVID, Prof.Dr. (ELTE, Türkoloji B Bşk. ve Doğu Bilimleri E Bşk., Budapeşte)
F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B Bşk., Ankara)15:30-15:50 Kahve arası


1    Prof.Dr. Gyula Németh Oturumu

Yer:  DTCF, Farabi Salonu

Başkanlar: Gülzura CUMAKUNOVA, Prof.Dr. (Kırgızistan-Türkiye)
Mária IVANICS, Prof.Dr. (Macaristan)

15:50-16:10  Pál FODOR, Prof.Dr. (MTA, Budapeşte) “Macar Gözüyle Türkler”
16:10-16:30 Balázs SUDÁR, Dr. (MTA, Budapeşte) “Evliya Çelebi’nin İzinde Osmanlı Macaristanı’nda”
16:30-16:50  György HAZAI, Prof.Dr. (MTA, Budapeşte) “Sahhaf Dániel Szilágy’nin Macar-Türk Bilimsel İlişkilerinin Gelişmesine Katkısı”
16:50-17:10 Tartışma-Değerlendirme


25 Ekim 2011, Salı

2  Prof.Dr. Lajos Ligeti Oturumu

Yer:  DTCF, Muzaffer Göker Salonu
Başkanlar:   Berdi SARIYEV, Doç.Dr. (Türkmenistan-Türkiye) yerine Yrd.Doç.Dr. Erkin EMET (Türkiye)
Bartha JÚLIA, Dr. (Macaristan)


09:30-09:50  Ufuk TAVKUL, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Macar Türkologlarından Vilmos Pröhle’nin Karaçay-Malkarların Dili Üzerine Çalışmaları”


09:50-10:10 Filiz KILIÇ, Yard.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara) “István Kongur Mándoky ve Macaristan’daki Kuman Dil Yadigârları adlı Eseri”  


10:10-10:30 Éva KINCSES NAGY, Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Türk-Macar İlişkilerinde Köprü Bir İsim: Prof.Dr. Hasan Eren ve Macarca Mektuplaşmaları”


10:30-10:50 Tartışma-Değerlendirme


10:50-11:10 Kahve arası3  Prof.Dr. Lajos Fekete Oturumu

Yer: DTCF, Muzaffer Göker Salonu
Başkanlar:   İsmail DOĞAN, Doç.Dr. (Türkiye)
Géza DÁVID, Prof.Dr. (Macaristan)

11:10-11:30 László SZÖGI, Dr. ( ELTE, Budapeşte) “Török diákok magyar egyetemen az első világhaború elött és a Keleti Akadémia török kapcsolatai/I. Dünya Savaşı Öncesinde Macar Üniversitelerinde Okuyan Türk Öğrenciler ve Keleti Akadémia’nın Türk Dünyası ile İlişkileri” - Katılmadı


11:30-11:50 Seyfi YILDIRIM, Doç.Dr. (Hacettepe Ü, Ankara) “Cumhuriyet Dönemi Modernleşmesinde Macar Uzmanlar”


11:50-12:10 Sevgi CAN YAĞCI, Dr. (Gazi Ü, Ankara) “1956 Olaylarının Türk Basınındaki Yansımaları”


12:10-12:30 Tartışma-Değerlendirme

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-17:30 Kültürel Etkinlik


26 Ekim 2011, Çarşamba

4    Prof.Dr. László Rásonyi Oturumu

Yer: DTCF, Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:  Erdal ÇOBAN, Doç.Dr. (Türkiye)
Pál FODOR, Prof.Dr. (Macaristan)09:30-09:50  J. János VARGA, Prof.Dr. (MTA, Budapeşte) “Kara Musztafa nagyvezír es a magyar nemesség az 1683 évi hadjáratban /1683 Seferinde Veziriazam Kara Mustafa Paşa ve Macar Soyluları”


09:50-10:10 Zsolt VISY, Prof.Dr. (PTE, Pécs) “A nándórfehérvári csata emlékezete/Belgrad Muharebesinin Anımsattıkları”

10:10-10:30 Géza DÁVID, Prof.Dr. (ELTE, Budapeşte) “Macaristan’da İdareci Osmanlı Aileleri”
10:30-10:50  Tartışma-Değerlendirme
10:50-11:10 Kahve arası


5    Prof.Dr. János Eckman
Oturumu

Yer: DTCF, Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:  Önal KAYA, (Türkiye)
Szilárd SZILÁGYI, Dr. (Romanya)
11:10-11:30  Mária IVANICS, Prof.Dr. (Szeged Ü, Szeged) “Kırım Hanı II. Gazi Giray’ın Macaristan’daki Edebî Faaliyeti 1598-1603”


11:30-11:50  Elvina ER, Yard.Doç.Dr. (Cumhuriyet Ü, Sivas) “Kırım Hanı Bora Gazi Giray Han’ın Kefevî Hüseyin Efendiye Yazdığı 1594 Tarihli Mektubu”
11:50-12:10 Tartışma-Değerlendirme
12:30-14:00  Öğle Yemeği
6      Prof.Dr. Zoltán Gombocz Oturumu

Yer:  DTCF, Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Ufuk TAVKUL, Prof.Dr. (Türkiye)
Éva KINCSES NAGY, Dr. (Macaristan-Türkiye)14:00-14:20 İsmail DOĞAN, Doç.Dr. (Ordu Ü, Ordu) “Sekel Dilinden Hareketle Hun Türkçesi Kelime Hazinesine Katkılar Mümkün müdür?”

14:20-14:40 Éva CSÁKI, Dr. (PPKE, Piliscsaba) “A korai török-magyar érintkezések /Erken Dönem Türk-Macar İlişkileri”


14:40-15:00  Gábor ZAICZ, Prof.Dr. (PPKE, Piliscsaba) “A mai magyar szókészlet török elemei /Çağdaş Macarca Söz Varlığında Türkçe Unsurlar”


15:00-15:20 László Károly MARÁCZ, Doç.Dr. (Amsterdam Ü, Amsterdam) “The less known arguments of the “Ugric-Turkic Battle” and its consequences”
15:20-15:40 Tartışma-Değerlendirme
15:40-16:00 Kahve arası
7      Prof.Dr. Hamit Zübeyr Koşay Oturumu

Yer:  DTCF, Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:  Muhtar KUTLU, Prof.Dr. (Türkiye)
Balázs SUDÁR, Dr.  (Macaristan)16:00-16:20 Szilárd SZILÁGYI, Dr. (Bükreş Ü, Bükreş) “Ignácz Kúnos’un Mektuplarında Türkiye Derlemeleri”


16:20-16:40 Edit TASNÁDI, (Budapeşte) “Bartok Béla ile Gyula Németh’in Mektuplaşmaları”

16:40-17:00 János SIPOS, Dr. (MTA, Budapeşte) “Magyar-törökségi népzenei kapcsolatok egy 23 éve folyó kutatás sorozat fényében /Macar-Türk Halk Müziği Bağlantılarının 23 Yıllık Araştırmalar Sonucunda Değerlendirilmesi”


17:00-17:20 Tartışma-Değerlendirme

                                              


27 Ekim 2011, Perşembe

8    Prof.Dr. Şerif Baştav Oturumu

Yer:  DTCF, Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Melek ERDEM, Prof.Dr. (Türkiye)
Erika HANCZ (Macaristan)09:30-09:50 Melek ÇOLAK, Prof.Dr. (Muğla Ü, Muğla) “Atatürk ve Macarlar (1914-1938)”


09:50-10:10 Sadık Müfit BİLGE, Araştırmacı (İstanbul) “Osmanlı Macaristanı’nda Ulaşım Sistemi”
10:10-10:30 Tartışma-Değerlendirme
10:30-10:50 Kahve arası
9       Prof.Dr. István Kongur Mándoky Oturumu                   

Yer:  DTCF, Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:  Naciye GÜNGÖRMÜŞ, Prof.Dr. (Türkiye)
Éva CSÁKI, Dr. (Macaristan)10:50-11:10 Gülsüm KİLLİ YILMAZ, Yard.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Geçmişten Günümüze Koybal Ağzı”


11:10-11:30 Erdal ÇOBAN, Yard.Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Macar Ulusunun Oluşumunda Peçeneklerin Rolleri”


11:30-11:50 Bartha JÚLIA, Dr. (Jász-Nagykun-Szolnok İl Müzesi, Szolnok) “Török elemek a kunsag népi müveltségében/Kunsag Halk Kültüründe Türk Unsurları”


11:50-12:10 Tartışma-Değerlendirme

 
10    Prof.Dr. Tibor Halási-Kun Oturumu

Yer: DTCF, Farabi Salonu

Başkanlar:   Kenan BİLİCİ, Doç.Dr. (Türkiye)
Zsolt VISY, Prof.Dr. (Macaristan)14:00-14:20 Róbert KERTÉSZ, Dr. (Jász-Nagykun-Szolnok İl Müzesi, Szolnok) “Szolnok Hódoltság kori régészete / Szolnok’un Osmanlı Hâkimiyeti Dönemine Ait Arkeolojik Bulguları”
14:20-14:40  Erika HANCZ, (PTE, Pécs) - Fatih ELCİL, Dr. (İstanbul Ü, İstanbul) “Hungarian-Turkish Connections Then and Now. The Common Archaeological Investigations of the Ottoman Era Szigetvar, Hungary Till 2011/Geçmişteki ve Bugünkü Macar-Türk Bağlantıları. Szigetvár’ın Osmanlı Dönemi Ortak Çalışmaları 2011 Yılına Kadar”
14:40-15:00  Kahve arası


11     Prof.Dr. Hasan Eren Oturumu

Yer:  DTCF, Farabi Salonu

Başkanlar:   F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr. (Türkiye)
György HAZAI, Prof.Dr. (Macaristan)
15:00-15:20 Yasemin ALTAYLI, Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Kelemen Mikes’in Türkiye Mektupları adlı Eserinde Türk İmgesi”

15:20-15:40  Sabire ARIK, Doç.Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Türk-Leh ve Macar Tarihi Kesişme Noktası Stefan Batori (István Báthory)”


15:40-16:00  Naciye GÜNGÖRMÜŞ, Prof.Dr. (Ankara Ü, Ankara) “Imre Thököly’nin İzmit Günleri”
16:00-16:20 Tartışma-Değerlendirme

 

Toplantıdan Başka Resimler 

ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008 | ÇTAS 2010

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.