ÇTAS 2010 Programı
(PDF)

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2010
İRAN TÜRKOLOJİSİ:
KONULAR, SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR
22-25 Haziran 2010 Günlük Programı
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Muzaffer Göker Salonu / Sıhhiye

22 Haziran 2010, Salı

AÇILIŞ TÖRENİ
Saat:  10:00 – 11:30       Yer:   DTCF, Muzaffer Göker Salonu / Sıhhiye
                              

M. Rıza HEYET
ÇTAS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı

Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Rahmi ER
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı

Film Gösterimi

 

1            Veliaht Abbas Mirza Oturumu

Saat:          11:30-12:30
Yer:           Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. Mustafa KAFALI
Aylar KALAVİ (Tahran Terbiyet-i Müderris Ü)

Yrd.Doç.Dr. Celal METİN (Celal Bayar Ü)
“İran Modernleşmesinde Türk Faktörü”

Gholamreza POURBAGHER (Ankara Ü)
“1979 İran Devriminin İlk Yıllarında “Vilâyet-i Fakih” Tartışmaları ve “Müslüman Halk” Hareketi”

12:30-14:00    Öğle arası

 

 2            Kemaleddin Behzad Oturumu

Saat:          14:00-16:00
Yer:             Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. Üçler BULDUK (Ankara Ü)
Ahmad HESAMİPOUR (Ege Ü)

Yrd.Doç.Dr. Yalçın SARIKAYA (Giresun Ü)
“İran Türklerinde Siber Siyasal-Kültürel Hareketler”

Dr. Hossein HAGHPARAST (Ankara Ü)
“İran Türklerinin Ekonomik Gelişimleri: Doğu Azerbaycan İli Örneği”

Gunash ZAMANZADEH (ODTÜ)
“Çevre Sorunlarının Güney Azerbaycan Türklerinin Kültürü ve Ekonomisi Üzerindeki Etkileri”

Akram NEJABATİ (Ege Ü)
“Osmanlı Tapu Tahrir Defterlerinden Hareketle Hemedan’ın Coğrafî ve Nüfus Yapısı”

16:00-16:30    Ara
                          Etkinlik: “Türkmenler” Sergisi

 

3            Abdülkadir Meragayî Oturumu

Saat:          16:30-18:00
Yer:            Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. Muhtar KUTLU (Ankara Ü)
Hasan GOLMOHAMMAD (İstanbul Ü)

Dr. Katayoun SARNESAR (Mimar Sinan Ü)
“Güney Azerbaycan’ın Göz Alıcı İğne Sanatı: Mamağan Nakış İşi”

Aylar KALAVİ (Tahran Terbiyet-i Müderris Ü)
“Türkmen Kültürünün “Yurt”ların Görünümü ve Mimarî Yapısı Üzerindeki Etkisi”

Cihat AYDOĞMUŞOĞLU (Ankara Ü)
“Tebriz’deki Türk Mimarî Eserleri (XIV-XIX. Yüzyıllar Arası)”

 

23 Haziran 2010, Çarşamba

4            Prof. Dr. Mehmet Taki Zehtabî Oturumu

Saat:          9:30-11:00
Yer:             Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr.  Sadettin GÖMEÇ (Ankara Ü)
Yrd.Doç.Dr. Babak JAVANSHİR (Yeditepe Ü)

Hasan GOLMOHAMMAD (İstanbul Ü)
“Sasanî Hükümdarı Türkzade IV Hürmüz Döneminin Türk Kültürü Açısından Değerlendirilmesi”

Ahmad HESAMİPOUR (Ege Ü)
“İlhanlı Dönemi Tarih Yazıcılığının Özellikleri”

Yrd.Doç.Dr. Babak JAVANSHİR (Yeditepe Ü)
“I. Şah Tahmasb Safevî Dönemi’nde İnanç Alanında Bazı Düzenlemeler”

11:00-11:30    Ara

 

5            Mirza Hasan Rüşdiye Oturumu

Saat:         11:30-12:30
Yer:            Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Celal METİN, Yrd.Doç.Dr. (Celal Bayar Ü)
Mehmet Rıza HEYET (Ankara Ü)

Ali AHMADİAN SARAY (Marmara Ü)
“1925 İngiliz Müdahalesi: İran’da Türk Hâkimiyetinin Son Buluşu”

Gaye YAVUZCAN A.A. (Ege Ü.)
“Türkiye’de İran Sahası Türk Tarihi Araştırmalarına Bir Bakış”

12:30-14:00    Öğle Arası

 

6            Prof. Dr. Cevat Heyet Oturumu

Saat:          14:00-16:00
Yer:             Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Doç.Dr. İbrahim MARAŞ (Ankara Ü)
Hossein HAGHPARAST (Ankara Ü)

Kamaladdin NİKRAFTAR (Ankara Ü)
“Türk Aydınlarının Öncülüğünde İran Gazeteciliğinin Oluşumu”

Doç. Dr. Ali KAFKASYALI (Atatürk Ü)
“İran Türklerinin Güncel Kültürel Meseleleri”

Doç.Dr. Durmuş ARIK (Gazi Ü) - Mousa RAHİMİ (Ankara Ü)
“İran Türklüğünde Geleneksel Türk İnançlarının Etki ve İzleri”

Artum DİNÇ (Hacettepe Ü)
“İran’da Güney Azerbaycan Türklerine Uygulanan Farslaştırma Sürecinin Gündelik Yaşamdaki Görünümleri: Tebriz Örneği”

16:00-16:30    Ara
 Etkinlik: İran’da Yayınlanan Türkçe Kitaplar Sergisi”

 

7            Dr. Mehmet Ali Ferzane Oturumu

Saat:          16:30-18:00
Yer:             Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Doç.Dr. Berdi SARIYEV (Ankara Ü)
Dr. Katayoun SARNESAR (Mimar Sinan Ü)

Prof.Dr. Arif ACALOĞLU (Bilgi Ü)
“İran Türklerinde Köroğlu Kolları ve Köroğlu’nun Kılıcı”

Fazıl ÖZDAMAR (Ege Ü)
“Tebrizli Âşık Ali’nin “Kanatlı Ses” Adlı Şiiri ve Bahtiyar Vahapzade’nin Bu Âşığa Cevabı”

Nabi KABOUTARİAN (Çukurova Ü)
“Tebriz Âşıklarının Destan Söyleme Geleneği”

 

24 Haziran 2010, Perşembe

8            Mehmet Hüseyin Şehriyar Oturumu

Saat:          9:30-11:00
Yer:             Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. Bilge ERCİLASUN (Hacettepe Ü)
Kamaleddin NİKRAFTAR (Ankara Ü)

Arş.Gör. Bahadır GÜCÜYETER (Atatürk Ü)
“İran Türklerinde Çağdaş Hikâye ve Roman”

Hasan Kağan YAYLA (Ege Ü)
“Huşeng Caferî’nin “Açın Akkışkaları” Şiiri Üzerine Bir İnceleme”

Yrd.Doç.Dr. Türkan GÖZÜTOK (Karabük Ü)
“Şehriyar’ın “Türkiye’ye Hayalî Sefer” Şiiri ve Modern Türk Şairleri’nin Şehriyar Üzerindeki Etkisi”

11:00-11:30    Ara

 

9            Saveli Telim Han Oturumu

Saat:          11:30-12:30
Yer:            Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Doç.Dr. Ali KAFKASYALI (Atatürk Ü)
Artum DİNÇ (Hacettepe Ü)

Prof. Dr. Mehman MUSAOĞLU (Gazi Ü)
“Azerbaycan Edebiyatı Bağlamında Sehend Yaratıcılığı ve “Sazımın Sözü” Eseri”

İlgar BAHARLI (Ege Ü)
“Hemedan İli Atasözleri Üzerine”

12:30-14:00    Öğle Arası

 

10            Kaşkaylı Me’zun Oturumu

Saat:          14:00-15:30
Yer:             Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. Önal KAYA (Ankara Ü)
Akram NEJABATİ (Ege Ü)

Vali YAGHUBİ (Ankara Ü)
“Bir Kaşkay Türk Şiiri Antolojisi: “Kaşkaî Şiiri” veya “Âsâr-i Şu‘arâ-yi Kaşkaî”

Sara BEHZAD (Ankara Ü)
“Türkmen Lirik Edebiyatının Kökeni Üzerine”

Ahmad KHATAMİNİA (Gazi Ü)
“Çağdaş Fars Edebiyatında Türkmen Motifleri”

Reza KHALİLY (Marmara Ü)
Akâ‘id-i Evliyâ-i Seb‘a Eserinin Eski Azerbaycan Türkçesi Nesri Açısından Önemi”

16:00-16:30    Ara
                          Etkinlik: İran’da Türkçe Basın-Yayın Sergisi”

 

11            Saveli Ebu Bekiroğlu Muhammed Oturumu

Saat:             16:30-17:30
Yer:                Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Yrd.Doç.Dr. Sonel BOSNALI (Namık Kemal Ü)
Behrouz BİCBABAEİ (Ankara Ü)

Prof.Dr. Melek ERDEM (Ankara Ü)
“Türk Diyalekt Coğrafyası Araştırmalarında İran Türk Ağız Araştırmalarının Yeri”

Akbar ANVARİAN (Ege Ü)
“Atasözlerinden Hareketle Kaşkay Diyalektinin Bugünkü Durumu”

 

25 Haziran 2010, Cuma

12            Mahtumkulu Feragî Oturumu

Saat:            9:30-11:00
Yer:              Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. Dursun YILDIRIM (Hacettepe Ü)
 Nabi KABOUTARİAN (Çukurova Ü)

Behrouz BİCBABAEİ (Ankara Ü)
“Kuzey ve Güney Azerbaycan Türkçesinin Yabancı Sözcükler Bakımından Sözcüksel Karşılaştırması”

Yrd.Doç.Dr. Sonel BOSNALI (Namık Kemal Ü)
“Dil Ölümü Bağlamında Halaççanın Durumu: Dil Edinci Açısından Bir Yaklaşım”

Shahrouz A. ATABAY (Günbed-i Kavus Ü)
İran Türkmenleri Arasında Ana Dili Kullanımı”

11:00-11:30    Ara

 

13      Prof. Dr. Hamit Nutki Oturumu: Terminoloji Sorunları Tartışması

Saat:            11:30-12:30
Yer:               Muzaffer Göker Salonu

Yönetici:   Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Ü)

Tartışmacılar:   ÇTAS Katılımcıları

12:30-13:45    Öğle Arası

 

14            Mirza Mehdi Han Esterabadî Oturumu

Saat:            14:00-15:30
Yer:              Muzaffer Göker Salonu

Başkanlar:   Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü)
 Vali YAGHUBİ (Ankara Ü)

Dr. Bülent GÜL (Hacettepe Ü) – Yrd.Doç.Dr. Ferruh AĞCA (Osmangazi Ü)
“İbn Muhanna Lugatinin Tarihî Türk Dili Araştırmalarındaki Yeri ve Önemi”

Nasser SHAHGOLİ (Ankara Ü)
17. Yüzyıl İran Sahasına Ait Nasîrî-yi Tûsî’nin Türkçe-Farsça Sözlüğü Hakkında”

M. Rıza HEYET (Ankara Ü)
Mirzâ Mehdî Han Esterâbâdî’nin Mebâniyü’l-Luga Eserinde Dil Adlandırmaları Üzerine İnceleme”

Mousa RAHİMİ (Ankara Ü)
19. Yüzyılda İran Sahasında Yazılmış Olan Kavâ’id-i Türkî Üzerine”
                                                                                             
15:30-16:00    Ara

 

15            Sadıkî Afşar Oturumu: Değerlendirme

Saat:             16:00-17:30
Yer:               Muzaffer Göker Salonu

Yönetici: Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü)

Değerlendirmeciler:  Prof.Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN (Gazi Ü)
                                       Prof.Dr. Üçler BULDUK (Ankara Ü)
                                       Yrd.Doç.Dr. Celal METİN (Celal Bayar Ü)
                                       Prof.Dr. Muhtar KUTLU (Ankara Ü)
                                       Doç.Dr. Kenan BİLİCİ (Ankara Ü)
                                       Prof.Dr. Dursun YILDIRIM (Hacettepe Ü)

17:30-18:30         ÇTAS 2010 Kapanışı
ÇTAS 2010 Pastası Kesimi
“Kaşkaylar” Sergisi
Azerbaycan Müziği Dinletisi

Yer: Farabi Fuayesi

 

ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.