ÇTAS 2010 Düzenleme Kurulu

ÇTAS Başkanı
Prof.Dr. F. Sema Barutcu ÖZÖNDER (Ankara Ü, DTCF, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları B Başkanı)

ÇTAS 2010 Başkanı

Mehmet Rıza HEYET (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Dr. Adayı)

Üyeler (soyadı abc’sine göre):
Akbar ANVARİAN (Ege Ü, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı AD Dr. Öğrencisi)
Behrouz BİCBABAEİ, Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Dr. Adayı)
Artum DİNÇ (Hacettepe Ü, SBE, Sosyoloji AD YL Mezunu)
Babak JAVANSHİR, Yrd. Doç. Dr. (Yeditepe Ü, Tarih B Öğretim Üyesi)
Nabi KABOUTARIAN (Çukurova Ü, SBE, Türk Dili ve Edebiyatı AD Dr. Öğrencisi )
Ahmad KHATAMİNİA (Gazi Ü, FBE, Şehir ve Bölge Planlama AD YL Öğrencisi)
Gholamreza POURBAGHER (Ankara Ü, Siyaset Bilimi AD YL Öğrencisi)
Nasser SHAHGOLİ (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD YL Öğrencisi)
Valiollah YAGHOUBİ (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD YL Öğrencisi)

ÇTAS 2010 Sekreteryası
Mousa RAHİMİ (Ankara Ü, SBE, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları AD Dr. Öğrencisi)

 
ÇTAS 2002 | ÇTAS 2003 | ÇTAS 2004 | ÇTAS 2005 | ÇTAS 2006 | ÇTAS 2007 | ÇTAS 2008

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.