Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2005
Ankara, 7-11 Haziran 2005 YAKINDA!
Dizi Adı: .
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Dizisi: 4
Cilt:
4
Yayıncı:
Ankara Ü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dizi Editörü:
F. Sema Barutcu Özönder
Cilt Editörleri:
Vefa Nalbant, Bilge Özkan Nalbant
ISBN:
975-482-709-5
ISSN:
1306-7222
 
   
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü | MTAD

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.