Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri 2006
Ankara, 10-13 Mayıs 2006 YAKINDA
Dizi Adı: .
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri Dizisi: 5
Cilt:
5
Yayıncı:
Ankara Ü, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
Dizi Editörü:
F. Sema Barutcu Özönder
Cilt Editörleri:
Gülsüm Killi Yılmaz.G. Selcan Sağlık
ISBN:
975-482-710-9
ISSN:
1306-7222
 
   
Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü | MTAD

Telif Hakkı © 2006, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.