Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 14, Sayı: 1 (Mart 2017)


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2017,14(1):1-4
E-yayın Tarihi: 12 Temmuz 2017

Makale (PDF 214 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER,F. Sema
MTAD 2017,14(1):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.1
E-yayın Tarihi: 12 Temmuz 2017
Özet     Makale (PDF 123 KB)

Makaleler

7
1586 Tarihli Bir Namāz (Salāt) Risālesi
YAVUZ ÖZ, Duygu
MTAD 2017,14(1):7-84; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.2
E-yayın Tarihi:12 Temmuz 2017
Özet     Makale (PDF 1,6 MB)

85
Babür’ün Özbek Dilbilimini Geliştirmedeki Büyük Hizmetleri
XOLMANOVA, Zulhumor
MTAD 2017,14(1):85-98; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.3
E-yayın Tarihi:12 Temmuz 2017
Özet     Makale (PDF 394 KB)

99
Mahdum Kulı Divanı’nda Hayvan Adları
YILMAZ, Hayati
MTAD 2017,14(1):99-121; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.4
E-yayın Tarihi:12 Temmuz 2017
Özet     Makale (PDF 434 KB)

122
Mahdumkulu Firaki’nin Şiirlerinde Vezin
DASHLİBOROON, Yaghoob Rahimi
MTAD 2017,14(1):122-141; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.5
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 407 KB)

142
Ana Türkçe Birincil Uzun Ünlülerin Sarı Uygur Türkçesindeki Durumu ve İkincil Ünlü Uzunlukları
GUO, Mei
MTAD 2017,14(1):142-156; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.6
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 348 KB)

157
Özbek ve Türk Dilbiliminde Basit Cümleleri Tasnif Etme Sorunları
HUDOYBERGANOVA, Zilola
MTAD 2017,14(1):157-168; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.7
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 294 KB)

169
Edebiyatta Kurgu-Gerçek İlişkisine Çağdaş Bir Örnek: Adnan Binyazar ve Üslubu
DEMİRYÜREK, Meral
MTAD 2017,14(1):169-184; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.8
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 322 KB)

185
Yu.V. Bromley’in Metodolojisinde Etnos Olgusunun Dikey ve Yatay Taksonomik Düzlemlerde İncelenişi
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2017,14(1):185-205; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.9
E-yayın Tarihi:
12 Temmuz 2017
Özet     Makale (PDF 359 KB)

206
Demokrat Parti Dönemi Türk Basını Üzerine İngiliz ve Fransız Gözlemleri
YÜCEL, İdris
MTAD 2017,14(1):206-233; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.10
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 8,3 MB)

234
Gediz Kazası Erkek Rüşdiye Mektebi (1873-1907) ve Mehmet Emin Efendi’nin Muallim-i Sânî Tayini
ÇAKMAK, Biray     
MTAD 2017,14(1):234-262; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.11
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 494 KB)

Haberler

263
8. Uluslararası Geser/Gesar Araştırmaları Konferansı - Geser Biyografisinin Pekin Tahta Oyma Baskısının Yayımlanmasının 300. Yıldönümü Kutlaması dolayısıyla, İç Moğolistan Etnik İşler Komisyonu, 10-13 Ağustos 2016, Höhhot, Çin.
GUO, Mei
MTAD 2017,14(1):263-266; DOI: 10.1501/MTAD.14.2017.1.12
E-yayın Tarihi:12 Temmuz
2017
Özet     Makale (PDF 158 KB)
 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr