Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 15, Sayı: 4 (Aralık 2018)


485

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2018,15(4):485-488
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019

Makale (PDF 193 KB)

489
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2018,15(4):489-490; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.32
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 140 KB)

Makaleler

491
İnanç ve İnanışların Klasik Türk Edebiyatına Yansımasına Birkaç Örnek
BİLGİN, Abdullah Azmi
MTAD 2018,15(4):491-501; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.33
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 286 KB)

503
Rus (Sovyet) - Çin Politikaları Arasında Değişen Moğol-Tuva İlişkileri (1911-1940)
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2018,15(4):503-531; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.34
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 427 KB)

532
Çuvaş Türkçesi Pĕśĕ “Uyluk, Bacak” Kelimesinin Etimolojisi Üzerine
ÜNAL, Orçun
MTAD 2018,15(4):532-540; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.35
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 550 KB)

541
Ermeni Harfli Kıpçak Türkçesi Metinlerinde Koşaçlar ve Dil İlişkisine Bağlı Olarak Koşaçların Konumu
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2018,15(4):541-556; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.36
E-yayın Tarihi:
6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 411 KB)

557
Mahtumkulu’nun Şiirlerinde Hareket Fiillerinin Mental Süreçte Metaforlaşması
ERDEM, Melek
MTAD 2018,15(4):557-568; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.37
E-yayın Tarihi:
6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 308 KB)

Tanıtma

569
Dorju Ç. M., Men Tıva Men. Kızıl, 2015.
BARAN, Buket
MTAD 2018,15(4):569-572; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.38
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 487 KB)


Vefeyat

573
Ünlü Tuvalı Türkolog Çurguy-ool Mihayloviç Dorju’nun Ardından… .
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2018,15(4):573-579; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.4.39
E-yayın Tarihi: 6 Şubat 2019
Özet     Makale (PDF 487 KB)

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr