Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 16, Sayı: 1 (Mart 2019)


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2019, 16(1):1-6
E-yayın Tarihi: 31 Mart 2019

Makale (PDF 203 KB)

7
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2019, 16(1):7-8; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.1
E-yayın Tarihi: 31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 186 KB)

Makaleler

9
İsmail Gaspıralı'nın Vefatı Azerbaycan Matbuatında
GENCELİ, Mehdi
MTAD 2019, 16(1):9-44; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.2
E-yayın Tarihi: 31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 870 KB)

45
Kaşgar’daki Uygur Türklerinin Sosyal Yaşamında Kitabevlerinin Yeri ve Basım, Yayın Faaliyetleri
EKREM, Nuraniye H.
MTAD 2019, 16(1):45-64; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.3
E-yayın Tarihi: 31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 1,2 MB)

65
The Traces Concerning The Sedentary Culture of Turks in The Story of Prince Kalyanamkara and Papamkara in Terms of Vocabulary
TEMEL, Emine
MTAD 2019, 16(1):65-103; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.4
E-yayın Tarihi: 31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 2,2 MB)

104
Tarihî Türk Dillerinde Sözdizimsel Değişimler:  -DUk Biçimbirimleriyle Oluşturulan Nesne Ortaçlı Kuruluşlarda
Adcıl Uyum
UYSAL, Hülya
MTAD 2019, 16(1):104-122; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.5
E-yayın Tarihi:
31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 1,7 MB)

123
-yor Ekindeki /r/ Sesinin geliyorum Sözcüğü Üzerinden Değerlendirilmesi
KARAKUYU, Mehmet
MTAD 2019, 16(1):123-132; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.6
E-yayın Tarihi:
31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 657 KB)

Tanıtma

133
Hirik, ERKAN (2018) Türkiye Türkçesinde Mental Fiiller, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. ISBN: 9789754561487.
YAYLAGÜL ÜSTÜNEL, Özen
MTAD 2019, 16(1):133-135; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.7
E-yayın Tarihi:
31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 247 KB)

Vefeyat

136
Türkolojinin Acı Kaybı: Prof.Dr. Abduvali Tuvganbayulu Kaydar (13 Aralık 1924 - 27 Şubat 2019)
SAKHİPOVA, Farida
MTAD 2019, 16(1):136-141; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.8
E-yayın Tarihi:
31 Mart 2019
Özet     Makale (PDF 360 KB)

142
Ушел из жизни ученый-тувиновед, исследователь тувинского языка Доржу Чүргүй-оол Михайлович
СЕРЭЭДАР, Надежда - Оюмаа СААЯ
MTAD 2019, 16(1):142-144; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.1.9
E-yayın Tarihi:31 Mart 2019

Özet     Makale (PDF 417 KB)
 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr