Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 19, Sayı: 3 (Eylül 2022)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2022, 19(3)
E-yayın Tarihi: 28 Kasım 2022

Makale (PDF 186 KB)

279
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2022, 19(3):279-280; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.13
E-yayın Tarihi: 28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 99 KB)

Makaleler

281
Kutadgu Bilig IV:  Kutadgu Bilig Sonraki Ellerin Sansürüne Uğradı mı?
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2022, 19(3):281-322; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.14
E-yayın Tarihi:28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 2,4 MB)

323
Tarihî Türk Dilinin Söz Diziminde Cümlemsi Öbeği
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2022, 19(3):323-373; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.15
E-yayın Tarihi:28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 666 KB)

374
Saha (Yakut) Türkçesinin Alfabe Tarihi
KILIÇ, İsmet
MTAD 2022, 19(3):374-386; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.16
E-yayın Tarihi:
28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 5,4 MB)

387
Tatar Cedit Edebiyatında Distopik Bir Anlatı: İki Yüz Yıldan Sonra İnkıraz
ERBİRSİN, Derya Hamiye
MTAD 2022, 19(3):387-395; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.17
E-yayın Tarihi:
28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 324 KB)

396
Kazan-Simbirsk Hattında Çuvaş-Tatar Toplumsal ve Politik Etkileşimi
ARIKAN, İbrahim
MTAD 2022, 19(3):396-408; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.18
E-yayın Tarihi:
28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 294 KB)

409
Proto-Türkçe Söyleme Fiilleri
GÜNGÖR, Selim
MTAD 2022, 19(3):409-427; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.3.19
E-yayın Tarihi:
28 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 632 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr