Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 16, Sayı: 3 (Eylül 2019)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2019, 16(3)
E-yayın Tarihi: 30 Eylül 2019

Makale (PDF 357 KB)

493
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2019, 16(3):493-494; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.20
E-yayın Tarihi: 30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 185 KB)

Makaleler

495
Aşağı Amur Bölgesindeki Soy Gruplarında Etnogenez Süreçler
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2019, 16(3): 495-512; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.21
E-yayın Tarihi: 30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 307 KB)

513
Hotin Kalesi (1787-1792 Osmanlı-Avusturya, Rusya Savaşları’nda)
FEDAKAR, Cengiz
MTAD 2019, 16(3):513-544; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.22
E-yayın Tarihi:30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 3,6 MB)

545
Суфийские Мотивы В Узбекской Модернистской Литературе
ДАВРОНОВА, Махфуза Исроиловна
MTAD 2019, 16(3):545-555; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.23
E-yayın Tarihi:30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 347 KB)

556
Özbek Edebiyatında “Kinaye” Terimi
QURONOV, Dilmurod, Maşhura ŞERALİYEVA
MTAD 2019, 16(3):556-564; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.24
E-yayın Tarihi:
30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 236 KB)

565
Analyzing the Translation of Culture-Specific Items in the Izmir Ethnography Museum
KARAKOÇ, Nihal Yetkin
MTAD 2019, 16(3):565-598; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.25
E-yayın Tarihi:
30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 19,2 MB)

599
Güncel Türkçe Sözlük’te Eylem Tanımlarına Semantik-Sentaktik Bilgilerin Yansıtılması
UYSAL, Hülya
MTAD 2019, 16(3):599-617; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.26
E-yayın Tarihi:
30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 380 KB)

618
Kutadgu Bilig’de körse ve Delile Dayalılıkla İlgisi I
KILIÇ, Filiz
MTAD 2019, 16(3):618-628; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.27
E-yayın Tarihi:
30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 308 KB)

Vefeyat

629
Ünlü Hakasyalı Türkolog Prof.Dr. Venedikt Grigoryeviç KARPOV’un Ardından…
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2019, 16(3):629-637; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.3.28
E-yayın Tarihi:
30 Eylül 2019
Özet     Makale (PDF 1,8 MB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr