Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt: 13, Sayı: 1 (Mart 2016)

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2016,13(1):1-4
E-yayın Tarihi: 9 Mayıs 2016

Makale (PDF 214 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2016,13(1):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.1
E-yayın Tarihi: 9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 109 KB)

Makaleler

7
Ayaz İshakî ve Türk Dilinin Sadeleşmesi Sorunu: Yeni Lisan Hareketi Öncesinde Kazan-İstanbul Hattında Bir Erken Entelektüel Tartışma (1909)
DEMİR, Ahmet
MTAD 2016,13(1):7-31; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.2
E-yayın Tarihi: 9 Mayıs
2016
Özet     Makale (PDF 414 KB)

32
Реформирование Школ Палестинского Общества в сирии: Проекты российских Представителей и Представления Местного Населения (по данным инспекции 1910 г.)
ГРУШЕВОЙ, Александр Гаврилович / GRUŞEVOY, Aleksandr Gavriloviç
MTAD 2015,13(1):32-50; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.3
E-yayın Tarihi:
9 May 2016
Özet     Makale (PDF 390 KB)

51
Rus Seraskeriyesi’nden Abdülaziz Devletşin’in Me’mûren Hicaz’a1898 Yılında Seyahati: Rusya Müslümanları, Hac ve Pan-İslamizm
ARSLAN, Melikşah     
MTAD 2016,13(1):51-80; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.4
E-yayın Tarihi:
9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 7,4 MB)

81
Modern  Türk Psikoloji Tarihi Üzerine: Cumhuriyet’in Yeni Nesil Psikologları ve Siyaset
KILIÇ, Rüya
MTAD 2016,13(1):81-101; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.5
E-yayın Tarihi:
9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 431 KB)

102
Klasik Türk Edebiyatında Bilâdiyyeler ve Zihnî Efendi ile İştibî Ahmed Efendi Bilâdiyyeleri
KAPLAN, Yunus  
MTAD 2016,13(1):102-124; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.6
E-yayın Tarihi:
9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 477 KB)

125
Güney Azerbaycan'da Çağdaş Edebî Süreç
MEMMEDLİ, Pervane 
MTAD 2016,13(1):125-140; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.7
E-yayın Tarihi:
9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 376 KB)

141
Mahtumkulı’da İnsan Sevgisi
YILMAZ, Hayati 
MTAD 2016,13(1):141-156; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.8
E-yayın Tarihi:
9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 291 KB)

118
İran Sahası Nohur Ağzının Türkmen Diyalekt Alanı İçindeki Yeri
YILDIRIM, Zeynep 
MTAD 2016,13(1):157-174; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.9
E-yayın Tarihi:
9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 505 KB)

Haberler

175
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2015, 27-30 Aralık 2015, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara.
YALÇIN, Buket
MTAD 2016,13(1):175-180; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.10
E-yayın Tarihi: 9 Mayıs 2016

Özet     Makale (PDF 162 KB)

Vefeyat

181
Prof. Dr. Fuat GANİYEV (1 Ağustos 1930- 28 Şubat 2016)
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2016,13(1):181-183; DOI: 10.1501/MTAD.13.2016.1.11
E-yayın Tarihi: 9 Mayıs 2016
Özet     Makale (PDF 181 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr