Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
 
 
Cilt: 19, Sayı: 1 (Mart 2022)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2022,19(1)
E-yayın Tarihi:10 Ocak 2022
Özet     Makale (PDF 188 KB)

7
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2022,19(1): 7-8; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.1
E-yayın Tarihi:10 Ocak 2022
Özet     Makale (PDF 411 KB)

Makaleler

9
Geçmişten Günümüze Saha Türklerinin Dil Durumuna Genel Bir Bakış
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm
MTAD 2022,19(1): 9-78; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.2
E-yayın Tarihi: 21 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 6,5 MB)

79
Взаимоотношение узбекского и каракалпакского языков в языковой ситуации каракалпакстана: генезис и современное состояние
YULDASHEVA, Shakhlo Shukurlaevna
MTAD 2022,19(1): 79-90; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.3
E-yayın Tarihi:21 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 332 KB)

91
Sovyet Tarih Yazımında Gönüllü Katılım Olgusu ve Sovyet Halkının İnşası
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2022, 19(1):91-120; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.4
E-yayın Tarihi:
21 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 442 KB)

121
Метамодернизм современной турецкой урбанистической живописи Гази Сансоя / Gazi Sansoy’un Çağdaş Türk Kentsel Resimlerindeki Metamodernizm
АРТЕМЕНКО, Андрей, Артеменк ЯРОСЛАВА
MTAD 2022,19(1): 121-137; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.5
E-yayın Tarihi: 21 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 354 KB)

Vefeyat

138
Prof.Dr. Günay Karaağaç (20 Ağustos 1949 - 8 Aralık 2021)
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2022,19(1): 138-141; DOI: 10.1501/MTAD.19.2022.1.6
E-yayın Tarihi:21 Kasım 2022
Özet     Makale (PDF 192 KB)

Ankara University | Faculty of Letters  | Home Page of the Department 
Copyright©2004, AU DTCF Department of Modern Turkish Dialects and Literatures
Ankara University  . Faculty of Letters
The Department of Modern Turkish Dialects and Literatures
06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90 312 310 32 80  | Fax: +90312 310 57 30 | E-mail: ctl@ankara.edu.tr