Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 15, Sayı: 2 (Haziran 2018)


201

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2018,15(2):1-4
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Makale (PDF 226 KB)

205
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2018,15(2):205-206; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.11
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018
Özet     Makale (PDF 123 KB)

Makaleler

207
Köktürk Yazıtlarında Primordial Olgulardan Hareketle “Biz” ve “Onların” İnşası
KILIÇ, İsmet
MTAD 2018,15(2):207-221; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.12
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018
Özet     Makale (PDF 2,4 MB)

222
Kadı Burhaneddin Divânı’nda kıl- ve et-/it-  Yardımcı Fiilleri ile Kurulan Birleşik Fiil Yapıları Üzerine Bir Değerlendirme
YILDIZ, Mustafa
MTAD 2018,15(2):222-238; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.13
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018
Özet     Makale (PDF 388 KB)

239
Экзистенциальные основания ментального образа города
Андрей АРТЕМЕНКО,  Ярослава АРТЕМЕНКО
MTAD 2018,15(2):239-256; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.14
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018
Özet     Makale (PDF 2,3 MB)

257
Horasan Türkçesinin Bocnurd Ağzında i- (<er-) Fiilinin  Kullanılışı
DOĞAN, Talip
MTAD 2018,15(2):257-273; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.15
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Özet     Makale (PDF 535 KB)

274
Kız Çocuklarıyla İlgili Uygur Atasözleri
ÖZ ÖZCAN, Aynur
MTAD 2018,15(2):274-284; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.16
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Özet     Makale (PDF 1,7 MB)

285
Türkmen Türklerinde Ölüm: Geleneksel Uygulamalar ve Söz Varlığı
SAĞLIK ŞAHİN, G. Selcan
MTAD 2018,15(2):285-306; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.17
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Özet     Makale (PDF 427 KB)

Tanıtmalar

307
Brigitte PAKENDORF, Contact in the prehistory of the Sakha (Yakuts): Linguistic and genetic perspectives. Utrecht: LOT, 2007, 375 s. ISBN 978-90-78328-42-1.
KILIÇ, İsmet
MTAD 2018,15(2):307-311; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.18
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Özet     Makale (PDF 161 KB)

Vefeyat

312
Doğu Türkistanlı Tanınmış Uygur İlahiyatçı Muhemmed Salih Damollam Hapiste  Şehit Oldu
EMET, Erkin
MTAD 2018,15(2):312-315; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.19
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Özet     Makale (PDF 867 KB)
 

Haberler

316
Uluslararası Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2018, Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 100. Yılı Şerefine ve Kurucu Başkanı Mehmet Emin Resulzade ve Arkadaşlarının Anısına, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü - Türk Tarih Kurumu, 28-31 Mayıs 2018, Ankara.
ERDEM, Melek
MTAD 2018,15(2):316-323; DOI: 10.1501/MTAD.15.2018.2.20
E-yayın Tarihi: 29 Ekim 2018

Özet     Makale (PDF 397 KB)
 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr