Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 17, Sayı: 4 (Aralık 2020)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2020, 17(4)
E-yayın Tarihi: 24 Ocak 2020

Makale (PDF 348 KB)

493
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2020, 17(4):493-494; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.27
E-yayın Tarihi: 24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 109 KB)

Makaleler

495
Ajun Kelimesinin Kutadgu Bilig’deki Görünümleri
PİLTEN UFUK, Şahru
MTAD 2020, 17(4):495-519; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.28
E-yayın Tarihi: 24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 486 KB)

520
Kaşkay Türkçesinde Sınırlama Bildiren +(y)A(n)çA(z) ve -(y)AnçA(z) Ekleri
DOĞAN, Talip
MTAD 2020, 17(4):520-539; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.29
E-yayın Tarihi: 24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 457 KB)

540
Çağdaş Türkiye Türkçesinde Tek Sözcükte Görülen (Hapax Legomenon) Yapım Ekleri
OKTA, Gökçe
MTAD 2020, 17(4):540-553; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.30
E-yayın Tarihi:
24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 321 KB)

554
Genel Güç Teorisi Bağlamında Devlet-Toplum İlişkisi (Analitik Model Önerisi)
SHAHED, Babak
MTAD 2020, 17(4):554-590; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.31
E-yayın Tarihi:
24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 754 KB)

Vefeyat

591
Tanınmış  Halkbilimci, Türkolog  Abdülkerim Rahman’ı  Kaybettik…
EMET, Erkin
MTAD 2020, 17(4):591-593; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.32
E-yayın Tarihi:
24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 205 KB)

Tanıtma

594
Uygur Omumiy Tarihi Adlı 12 Ciltli Eser Yayımlanmaya Başladı
EMET, Erkin
MTAD 2020, 17(4):594-596; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.4.33
E-yayın Tarihi:
24 Ocak 2020
Özet     Makale (PDF 708 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr