Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | Log out Log in | İletişim
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 5, Sayı 2, Haziran 2008


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2008,5(2):1-4 (Mak. #13)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Makale (PDF
308 KB

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu

MTAD 2008,5(2): 5-6 (Mak. #14)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet    Makale (PDF 214 KB)

Makaleler


7
Cengiz Aytmatov’un Atadan Kalgan Tuyak Hikâyesinde Sıra:  Bir Anlatı Bilimsel Zaman Çözümlemesi
KULAMŞAYEVA, Baktıgül

MTAD 2008,5(2):7-30 (Mak. #15)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 633 KB)


31
Güney Azerbaycanlı Yazar Samed Behrengi’nin Hikâye ve Masal Dünyası
GÖZÜTOK, Türkan Kodal  

MTAD 2008,5(2):31-51 (Mak. #16)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 426 KB)


53
Şeytanat Romanında Geleneksel ve Folklorik Unsurlar
AÇIK, Fatma   

MTAD 2008,5(2):53-63 (Mak. #17)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 391 KB)


65
İbrahim Temo’nun Bilinmeyen Bir Eseri: Usûl-i Mükâleme
UYGUR, Sinan   

MTAD 2008,5(2):65-73 (Mak. #18)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 512 KB)


75
Av Kültürü Bağlamında Azerbaycan Halk Hikâyelerinde Av Sahneleri ve İşlevsel Özellikleri
GAYIPOV, Seyran

MTAD 2008,5(2):75-88 (Mak. #19)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 378 KB)


89
Kırgız Destanı Kococaş ile Karaçay-Malkar Destanı Biynöger Arasındaki Ortak Motifler Üzerine

TAVKUL, Ufuk
MTAD 2008,5(2):89-104 (Mak. #20)

E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 365 KB)


105
Yakın Dostu Hüseyin Baykara’nın Eserlerinde Ali Şir Nevayi

YILDIRIM, Talip
MTAD 2008,5(2):105-116 (Mak. #21)
E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008

Özet     Makale (PDF 366 KB)


117
Rabgûzî'nin Kısasü'l-Enbiyâ'sında Nazmın Gücü

ATA, Aysu
MTAD 2008,5(2):117-125 (Mak. #22)

E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 366 KB)


127
İran’da Öykülü Resimlerin Dolaşımı: İslâm Edebiyatının Popüler Konularının El Yazmalardan Tuvallere Taşınması Üzerine Bir Deneme

UZUN, Tolga
MTAD 2008,5(2):127-154 (Mak. #23)

E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 1.765 KB)


Haberler


155

Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2008, 24-27 Haziran 2008, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, Ankara  
SAĞLIK, G. Selcan   
MTAD 2008,5(2):
155-158 (Mak. #24)

E-yayın Tarihi: 29 Haziran 2007  
Özet     Makale (PDF 259 KB)


Vefeyat


159 
Al Oğlunu Koynuna, Toprak Ana!  (15.03.1919 – 26.05.2008)
CUMAKUVOVA, Gülzura 
MTAD 2008,5(2):
159-164 (Mak. #25
)

E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 280 KB)


165 
Prof.Dr. Aleksandr Mihayloviç Şçerbak’ın Ardından… (18  Aralık 1926-28 Ocak 2008)
KİLLİ, Gülsüm 
MTAD 2008,5(2):
165-167 (Mak. #26
)

E-yayın Tarihi: 15 Ağustos 2008
Özet     Makale (PDF 305 KB)


Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE

| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 |E-posta