Konuk
Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Giriş 
English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt 8, Sayı 4, Aralık 2011

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2011,8(4):1-4
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Makale (PDF 327 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2011,8(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.47
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Makale (PDF 197 KB)

Makaleler


7
Devletmehmet Azadi’nin “Vaaz-i Azat” Eseri Hakkındaki Görüşlerle İlgili Bazı Yorumlar
SARIYEV, Berdi
MTAD 2011,8(4):7-21; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.48
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 408 KB)

22
Tanzimat Gazetelerindeki Batı Kaynaklı Kelimeler
ÖLKER, Perihan
MTAD 2011,8(4):22-43; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.49
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 531 KB)

44
Kлассификация Фразеологических Единиц в Газетном Тексте с Точки Зрения Их Происхождения
Аткамова Суманбар Аскаровна
MTAD 2011,8(4):44-60; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.50
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 471 KB)

61
Başkurdistan, Hakasya, Tuva ve Buryatya Cumhuriyetleri Örneğinde Rusya Federasyonu’nda Dillerin Durumunun Hukukî Düzenlemesi (1991-2011) Üzerine
GARİPOVA, Feyruze
MTAD 2011,8(4):61-74; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.51
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 389 KB)

75
Хакасская  лексикография на современном этапе
Каскаракова Зинаида Ефремовна
MTAD 2011,8(4):75-81; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.52
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 311 KB)

82
О функциях диминутивов в хакасском тексте
Тараканова Ирина Максимовна
MTAD 2011,8(4):82-91; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.53
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 413 KB)

92
Eski Türkçe +GArU ve Kırgızcadaki Kalıntısı
ALIMOV, Rysbek
MTAD 2011,8(4):92-107; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.54
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Özet     Makale (PDF 444 KB)

Tanıtmalar


108
Türkmenistan’da Heykeltıraşlık: Türkmen Heykeltaraşlık Sungatı, Redaktör: Saragt BABAYEV, Aşgabat: Türkmen Dövlet Neşriyat Gullugı, 2008: 144s.
SAGLIK ŞAHIN, G. Selcan
MTAD 2011,8(4):108-114; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.55
E-yayın Tarihi: 28Şubat 2012
Makale (HTML 26 KB) Makale (PDF 862 KB)

Haberler


115
Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu 2011 Geçmişten Günümüze Türk-Macar İlişkileri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü ve Hungaroloji Anabilim Dalı, 24-27 Ekim 2011, Ankara.
SAGLIK ŞAHIN, G. Selcan
MTAD 2011,8(4):115-122; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.4.56
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2012
Makale (PDF 352 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr