Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş

English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 10, Sayı 2, Haziran 2013

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2013,10(2):1-4
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Makale (PDF 325 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2013,10(2):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.11
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 140 KB)

Makaleler


7
İslam Peygamberine Batı Oryantalizminin İndirgemeci Bakışının Arka Planı
ERŞAHİN, Seyfettin
MTAD 2013,10(2):7-22; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.12
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 712 KB)


23
Batı Oryantalizminin İslâm Peygamberine Fenomenolojik Bakışı
SARIÇAM, İbrahim    
MTAD 2013,10(2):23-42; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.13
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 788 KB)


43
Рукописные и литографические варианты цикла «Гороглы»
SARIYEV San’atjon Matçanbayeviç - KURBANOVA Saida Bekçanovna
MTAD 2013,10(2):43-54; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.14
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 547 KB)


55
Вклад М.–А. Кастрена в лингвистическую тюркологию: суждения об “опыте описания койбальской и карагасской грамматики” 1857
KAKSIN, А.D.
MTAD 2013,10(2):55-80; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.15
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Özet     Makale (PDF 1,1 MB)


81
Çuvaş Türkçesinde Sözcükleşme Örnekleri I: Çekimsiz Gerçekleşen Fiil Şekilleri ve Şekil-Zaman Ekleri ile Gerçekleşen Kalıplaşmalar
GÜZEL, Sinan   
MTAD 2013,10(2):81-111; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.16
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 1,3 MB)


112
Eski Türkçede İnstrumental Ekinin Çekim Edatlarıyla Oluşturulan Sentaktik Fonksiyonu
BERBERCAN, Mehmet Turgut  
MTAD 2013,10(2):112-122; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.17
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 546 KB)


123
Kaşkay Şairi Me’zûn’un Üz Dağa Şiirinin Anlam Yönü
YAGHOOBİ, Valiollah  
MTAD 2013,10(2):123-132; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.18
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 572 KB)


133
Eski Türklerde Çocuk Hukukunun Töreye Göre Değerlendirilmesi
MANDALOĞLU, Mehmet  
MTAD 2013,10(2):133-147; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.19
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet     Makale (PDF 636 KB)


Haberler


148
Türkçenin Varlığı İçin 3. Türkoloji Günü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 9 Mayıs 2013, Ankara.
YAGHOOBİ, Valiollah 
MTAD 2013,10(2):148-149; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.20
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013 
Özet     Makale (PDF 433 KB)

Vefeyat


150
Prof. Dr. Şerif AKTAŞ (05.02.1945-09.06.2013)
KINACI, Cemile
MTAD 2013,10(2):150-152; DOI: 10.1501/MTAD.10.2013.2.21
E-yayın Tarihi: 30 Haziran 2013
Özet    Makale (PDF 338 KB)

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr