Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt: 12, Sayı: 3 (Eylül 2015)

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2015,12(3):1-4
E-yayın Tarihi: 21 Mart 2016

Makale (PDF 217 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2015,12(3):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.23
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 122 KB)

Makaleler

7
Çin Kaynakları ve Orhun Yazıtlarına Göre K’ang-chü’ler ve Kengeresler
EKREM, Nuraniye Hidayet
MTAD 2015,12(3):7-18; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.24
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 371 KB)

19
Об одной особенности стиля прозаических заголовков поэмы “Фархад и Ширин” Алишера Навои
КУРБАНОВ, Абдулхамид     
MTAD 2015,12(3):19-27; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.25
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 291 KB)

28
Devrimci Tüm Muhafazakâr Tam Muamması
TULUM, Mehmet Mahur
MTAD 2015,12(3):28-42; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.26
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 3 MB)

43
Bāṭır Cān Ḫoca Nūr Muḥammed Bāṭır Oġlınıng Ḳıṣṣası Hakkında
ÇELİKBAY, Ayhan
MTAD 2015,12(3):43-76; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.27
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 735 KB)

77
Türkçe Sıfatların İstem Bilgisi
DOĞAN, Nuh  
MTAD 2015,12(3):77-90; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.28
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 335 KB)

91
Performans Teori Bağlamında Kazakistan Geleneğindeki Kız ile Delikanlı Aytıslarının Değerlendirilmesi
YILDIZ, Naciye - Erkingul Molotkızı SOLTANAYEVA 
MTAD 2015,12(3):91-111; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.29
E-yayın Tarihi: 21 Mart
2016
Özet     Makale (PDF 7,6 MB)

Tanıtmalar

112
N. V. VAHTİN, Ye.V. GOLOVKO, P. ŞVAYTSER, Russkiye Starojili Sibiri: Sotsial’nıye i Simvoliçeskiye Aspektı Samosoznaniya. M.: Novoye İzdatel’stvo, 2004. 292s. ISBN 5-98379-005-6.
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2015,12(3):112-121; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.30
E-yayın Tarihi: 21 Mart 2016 

Özet     Makale (PDF 194 KB)

122
ERGÖBEK, Kulbek Sarasöz (Edebi Tenkit Yazıları). Almatı: Kazakistan, 2013, 572 s.
YILDIZ, Naciye - Aytkül DOSIBAYEVA - Malike SHAİKHYSTAMOVA  
MTAD 2015,12(3):122-130; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.3.31
E-yayın Tarihi: 21 Mart 2016
 
Özet     Makale (PDF 207 KB)

 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr