Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 
  Cilt: 12, Sayı: 4 (Aralık 2015)

1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2015,12(4):1-4
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2016

Makale (PDF 208 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2015,12(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.32
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 122 KB)

Makaleler

7
Опыт исследования эпиграфических надписей из Ферганы
АСАНОВ, Эльдар
MTAD 2015,12(4):7-26; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.33
E-yayın Tarihi: 23 Nisan
2016
Özet     Makale (PDF 6,4 MB)

27
II. Karabalgasun Yazıtı
ALİMOV, Rysbek     
MTAD 2015,12(4):27-38; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.34
E-yayın Tarihi:
23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 3,7 MB)

39
Kutadgu Bilig’deki Bazı Metaforlar
YAYLAGÜL ÜSTÜNEL, Özen
MTAD 2015,12(3):39-53; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.35
E-yayın Tarihi:
23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 381 KB)

54
Mançu İmparatorluğu Döneminde Yazılmış Uygur Türkçesi Sözlükler
EKREM, Nuraniye Hidayet
MTAD 2015,12(4):54-84; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.36
E-yayın Tarihi:
23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 1,6 MB)

85
Kaşkay Türkçesinde Şart Bildiren Yapılar
DOĞAN, Talip  
MTAD 2015,12(4):85-99; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.37
E-yayın Tarihi:
23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 345 KB)

100
Ayaz İshakî’nin Çarlık Rusyası ve Türkiye’deki Gazetecilik Faaliyeti
GEÇER, Genç Osman 
MTAD 2015,12(4):91-111; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.38
E-yayın Tarihi:
23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 381 KB)

118
Azerbaycan Araştırmalarında Necip Fazıl Kısakürek
ASKER, Naile 
MTAD 2015,12(4):118-130; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.39
E-yayın Tarihi:
23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 280 KB)

Vefeyat

131
Prof. Dr. Talat TEKİN (1927-2015)
CERİTOĞLU, Murat
MTAD 2015,12(4):131-133; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.40
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2016
Özet     Makale (PDF 203 KB)


134
Prof. Dr. Tovfik HACIYEV (1936-2015)
HEYET, Mehmet Rıza  
MTAD 2015,12(4):134-136; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.41
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2016
 
Özet     Makale (PDF 447 KB)

Tanıtmalar

137
Ali Ekber Sirac EKBERİ, Yad Olsen (Türk Dilinde Bocnurd Ağzında Şiir – Farsça Çevirisi ile Birlikte), Bocnurd: Saluk Yayınevi, 2010.
AĞATABAY, Şahruz
MTAD 2015,12(4):137-139; DOI: 10.1501/MTAD.12.2015.4.42
E-yayın Tarihi: 23 Nisan 2016

Özet     Makale (PDF 7,2 MB)
 

 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr