Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 17, Sayı: 2 (Haziran 2020)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2020, 17(2)
E-yayın Tarihi: 4 Ağustos 2020

Makale (PDF 349 KB)

129
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
Haziran 2020, 17(2):129-130; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.9
E-yayın Tarihi: 4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 115 KB)

Makaleler

131
Dil Canlılığı Bağlamında Halaç Türklerinin Durumu
RAHİMİ, Mousa (Musa)
MTAD 2020, 17(2):131-145; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.10
E-yayın Tarihi: 4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 360 KB)

146
Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesindeki Ek Eylemler Üzerine
KHUDAYBERGENOVA, Zilola
MTAD 2020, 17(2):146-165; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.11
E-yayın Tarihi: 4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 405 KB)

166
Kazak Yazılı Basınında Söylem, İktidar ve İdeoloji Bağlamında Kazakistan’daki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Adaylarının Sunumu
ERTÜRK ANIKLI, Emine Şule
MTAD 2020, 17(2):166-240; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.12
E-yayın Tarihi: 4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 1,8 MB)

241
Özbeklerin Sosyal Medyada Dil Tutumları
YALÇINKAYAY, Türkan
MTAD 2020, 17(2):241-257; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.13
E-yayın Tarihi:
4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 340 KB)

258
Rus, Çin ve Japon Politikalari Arasında Doğu Çin Demir Yolu Meselesi
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2020, 17(2):258-285; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.14
E-yayın Tarihi:
4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 429 KB)

286
Alî Şîr Nevâyî’nin Mecâlisü’n-Nefâyis Tezkiresinde Öne Çıkan Metonimik Yapılar
TEMEL, Emine
MTAD 2020, 17(2):286-311; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.15
E-yayın Tarihi:
4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 521 KB)

312
Kutadgu Bilig’de Sağlığı Koruma Bilgisi ve Sağlıkla İlgili Bazı Eşanlamlı Sözcükler
YAYLAGÜL ÜSTÜNEL, Özen
MTAD 2020, 17(2):312-330; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.16
E-yayın Tarihi:
4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 406 KB)

331
Bioetik Bakımından Kutadgu Bilig
EKREM, Nuraniye Hidayet
MTAD 2020, 17(2):331-351; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.2.17
E-yayın Tarihi:
4 Ağustos 2020
Özet     Makale (PDF 379 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr