Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 
Cilt: 17, Sayı: 3 (Eylül 2020)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2020, 17(3)
E-yayın Tarihi: 9 Kasım 2020

Makale (PDF 350 KB)

359
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
Eylül 2020, 17(3):359-360; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.18
E-yayın Tarihi: 9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 115 KB)

Makaleler

361
Bulgar Milliyetçiliği ve Türk Azınlık Kimliği: Tarihsel Bir Çözümleme, 1762-1989
TUNALI, Gülfer
Eylül 2020, 17(3):361-391; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.19
E-yayın Tarihi: 9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 453 KB)

392
Genel Sözlüklerde Tanım ve Tanımlama Yöntemleri
GÖKTER GENÇER, Bilge ve Paşa YAVUZARSLAN
Eylül 2020, 17(3):392-411; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.20
E-yayın Tarihi: 9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 405 KB)

412
Bedâyi‘u’l-Lügat Sözlüğündeki Yanlışlar Üzerine
RAHİMİ, Farhad
Eylül 2020, 17(3):412-426; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.21
E-yayın Tarihi:9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 7,4 MB)

427
Uygur Türklerinde Lakap Verme Geleneği
EMET, Erkin
Eylül 2020, 17(3):427-438; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.22
E-yayın Tarihi:
9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 314 KB)

439
Budizmin Faxiang Ekolüne İlişkin Eski Uygurca Belgeler (18. Bölüm, 22 – 25. Yapraklar)
UZUNKAYA, Uğur
Eylül 2020, 17(3):439-458; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.23
E-yayın Tarihi:
9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 569 KB)

459
Talas Yazıtları’ndaki Otuz Oglan Sagdıçlar/ Sagçılar Kimlerdir? Eski Türklerde Şehzade ve Genç Kahramanların Maiyeti
USEEV, Nurdin
Eylül 2020, 17(3):459-472; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.24
E-yayın Tarihi:
9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 4 MB)

473
Orhon Yazıtlarını Farklı Bir Açıdan Okumak: al- ve baz kıl- Fiilleri Üzerine Bir Anlam Vezni Çözümlemesi
PİLTEN UFUK, Şahru
Eylül 2020, 17(3):473-483; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.25
E-yayın Tarihi:
9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 325 KB)

Vefeyat

484
Prof. Dr. Töre MİRZAYEV (6 Mart 1936 – 29 Eylül 2020)
ÖZ ÖZCAN, Aynur
Eylül 2020, 17(3):484-485; DOI: 10.1501/MTAD.17.2020.3.26
E-yayın Tarihi:
9 Kasım 2020
Özet     Makale (PDF 190 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
 06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta: ctl@ankara.edu.tr