Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış Giriş | English

 


Modern Türklük Araştırmaları Dergisi
 
 
Cilt: 20, Sayı: 1 (Mart 2023)


 

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2023, 20(1)
E-yayın Tarihi: 3 Temmuz 2023
Makale (PDF 188 KB)

7
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2023, 20(1): 7-8; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.1
E-yayın Tarihi: 3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 113 KB)

Makaleler

9
Baskı-Repressiya Dönemine Giden Süreçte Sovyet Matbuatında Buryat - Moğol Milliyetçi Aydınlar
TEZİÇ, Mustafa Can
MTAD 2023, 20(1): 9-37; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.2
E-yayın Tarihi: 3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 585 KB)

38
Türkiye’de Sekeller (székelyek) ve Sekellerin Kökeniyle İlgili Görüşler
ÖZ, Ayşe
MTAD 2023, 20(1): 38-47; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.3
E-yayın Tarihi:3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 275 KB)

48
Çuvaş Araştırmalarının 18. Yüzyılına Katkılar I: İvan İvanoviç Lepehin’in Çuvaşlarla İlgili Kayıtları
ARIKAN, İbrahim
MTAD 2023, 20(1): 48-72; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.4
E-yayın Tarihi:
3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 475 KB)

73
Tuva Kültüründe Satranç ve Tuva Türkçesinde Satranç ile İlgili Söz Varlığı
BARAN, Buket
MTAD 2023, 20(1): 73-93; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.5
E-yayın Tarihi: 3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 2,8 MB)

94
Özbek ve Türk Atasözlerindeki  Ortaklıklar
ÖZ ÖZCAN, Aynur
MTAD 2023, 20(1): 94-106; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.6
E-yayın Tarihi:
3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 323 KB)

107
Gramerdeki Son Yaklaşımlara Göre Türkmen Türkçesi
ERDEM, Melek
MTAD 2023, 20(1): 107-123; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.7
E-yayın Tarihi:
3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 873 KB)

124
Proto-Türkçe Söyleme Fiilleri II: Eski Oguz Dalı - Fiili
GÜNGÖR, Selim
MTAD 2023, 20(1): 124-164; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.8
E-yayın Tarihi:
3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 5,9 MB)

Tanıtma

165
Ferguson, Jenanne (2019) Words Like Birds: Sakha Language Discourses and Practices in the City. Lincoln & London: University of Nebraska Press, pp. 316. ISBN 9781496212412.
KILIÇ, İsmet
MTAD 2023, 20(1): 165-168; DOI: 10.58785/MTAD.20.2023.1.9
E-yayın Tarihi: 3 Temmuz 2023
Özet     Makale (PDF 167 KB)

Ankara University | Faculty of Letters  | Home Page of the Department 
Copyright©2004, AU DTCF Department of Modern Turkish Dialects and Literatures
Ankara University  . Faculty of Letters
The Department of Modern Turkish Dialects and Literatures
06100 Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90 312 310 32 80  | Fax: +90312 310 57 30 | E-mail: ctl@ankara.edu.tr