Ana Sayfa

 Hakkımızda

  Yayın Kurulu

 Yayın İlkeleri

 Arşiv

 Son Sayı

Çıkış Giriş

 İletişim

  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 5, Sayı 1, Mart 2008


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2008,5(1):1-4 (Mak. #1)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Makale (PDF 297 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2008,5(1):5-6 (Mak. #2)
E-yayın Tarihi:28 Şubat 2008
Özet    Makale (PDF 204 KB)

Makaleler


7
Sovyet Karşıtı Azerbaycan Türk Siyasî Muhacir Neşriyatında “Türk İnkılâbı”: Yeni Kafkasya ve Resulzade Mehmed Emin
GÖKGÖZ, Saime Selenga

MTAD 2008,5(1):7-46 (Mak. #3)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 622 KB)


47
Baz Kagan Meselesi
EKREM, Erkin  

MTAD 2008,5(1):47-64 (Mak. #4)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 647 KB)


65
Toplumcu Gerçekçi Objektiften Yansıyan Bir Anadolu Fotoğrafı: Bacayı İndir Bacayı Kaldır
DEMİR, Ahmet  

MTAD 2008,5(4):65-80 (Mak. #5)
E-yayın Tarihi:28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 468 KB)


81
Ahmet Muhip Dıranas’ın “Ağrı” Şiiri ile  Şehriyar’ın “Haydar Baba’ya Selam” Adlı Destan-Şiirinin Karşılaştırılması
GÖZÜTOK, Türkan Kodal   

MTAD 2008,5(1):81-92 (Mak. #6)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 351 KB)


93
Performatives, Phonetic Repertoire, Phonological Processes, Socio-emotional and Communicative Development of  a Monolingual Azerbaijani Turkish Child

ZAVARAG, Farhad Mazlum
MTAD 2008,5(1):93-118 (Mak. #7)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 461 KB)


119
Türkçede Namaz Vakitleri İçin Kullanılan Sözcükler Üzerine

BAYRAKTAR, Nesrin
MTAD 2008,5(1):119-128 (Mak. #8)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 442 KB)


129
Teşbih (Benzetme) Sanatına Dilbilimsel Bir Yaklaşım

ÇINAR, Bekir
MTAD 2008,5(1):129-142 (Mak. #9)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 454 KB)


Tanıtmalar


143

Ayşe Ece KORKUT, Suna AĞILDERE, Günümüz Dilbilim Çalışmaları 
KIRAN, Kamil İşeri    
MTAD 2008,5(1):143-150 (Mak. #10)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008 
Özet     Makale (PDF 298 KB)


151
David Crystal’in Language Death Adlı Eserinin Türkçe Baskısı Üzerine (Çeviren: Gökhan  Cansız)
SAĞLIK, Selcan  
MTAD 2008,5(1):151-158 (Mak. #11)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008
Özet     Makale (PDF 347 KB)

Haberler


159

Mahmut Kaşgarlı Türkoloji İlminin Kurucusudur, 21-22 Şubat 2008, Türkmenistan Millî Medeniyet "Miras" Merkezi, Aşgabat
SARIYEV, Berdi    
MTAD 2008,5(1):159-160 (Mak. #12)
E-yayın Tarihi: 28 Şubat 2008 
Özet     Makale (PDF 240 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta