Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | Log out Log in | İletişim
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 5, Sayı 4, Aralık 2008


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2008,5(4):1-4
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Makale (PDF 345 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2008,5(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.45
E-yayın Tarihi:13 Ocak 2008
Özet    Makale (PDF 190 KB)

Makaleler


7
Divan’da XI. Yüzyıl Türk Yaşamıyla İlgili Kayıtlar Üzerine
AKSAN, Doğan

MTAD 2008,5(4):7-12; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.46
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 305 KB)


13
Divan’da “Göz” ve “Göz Hastalıkları”yla İlgili Sözcükler Üzerine Bir İnceleme
SARIYEV, Berdi    

MTAD 2008,5(4):13-23; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.47
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 482 KB)


24
Eş Dizimlilik Özellikleri Bakımından Türk Dilinde “Temiz” Sözcükleri
PİLTEN, Şahru  

MTAD 2008,5(4):24-47; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.48
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2008
Özet     Makale (PDF 763 KB)


48
Kazak Türkçesinde Sınırlandırma İşlevli Dil Birlikleri Üzerine: gana, qana, tek, -aq
BİRAY, Nergis   

MTAD 2008,5(4):48-83; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.49
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 688 KB)


84
Sibirya Türklerinin Mitoloji ve İnançlarında Kötü Ruhlar
YILDIZ, Naciye

MTAD 2008,5(4):84-93; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.50
E-yayın Tarihi:13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 372 KB)


94
Изучение этногенеза и ранней этнической истории народа саха:  основные версии

Ушницкий Василий Васильевич
MTAD 2008,5(4):94-101; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.51
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 308 KB)


102
Mirjakıp Duvlatulı: Hayatı ve Eserleri

ARIKAN, Metin
MTAD 2008,5(4):102-121; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.52
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 514 KB)


122
Meşrutiyetten Cumhuriyete Bir Hukukçu ve Siyasetçi: Mustafa Şeref Özkan (1885-1938)

YILDIRIM, Seyfi
MTAD 2008,5(4):122-142, DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.53
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 447 KB)


143
Bir Sanat Hamisi Olarak Muhammed Şiban Han (1451-1510) ve Maveraünnehir’deki Kültür Politikası

ALTIER, Semiha
MTAD 2008,5(4):143-162; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.54
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 1.186 KB)


Tanıtmalar


163

Doğu Türkistan Uygur Ağız Araştırmalarına Yeni Bir Katkı: Erkin Emet, Doğu Türkistan Uygur Ağızları 
KİLLİ, Gülsüm   
MTAD 2008,5(4):163-165; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.55
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009  
Özet     Makale (PDF 267 KB)


166
Э.Д. Сулейменова, Н.Ж. Шаймерденова, Д.Х. Аканова, «Языки народов Казахстана» Социолингвистический справочник / E.D. Suleymenova, N.J. Şaymerdenova, D.H. Akanova «Kazakistan Halklarının Dilleri» Sosyolengüistik Kılavuz
BEYSENOVA, Jaynagül Sabitkızı  
MTAD 2008,5(4):166-168; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.56; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.56-r;
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale Türkçe (PDF 247 KB); Rusça (PDF 219 KB)

169

Prof.Dr. Almas Şeyhulov Hakkında Bibliyografik Rehber Üzerine: Xaliullina N.U., L.U. Bikmayeva, A.G. Xaliullina (Haz.), Şeyhulov Almas Galimcan ulı: Bibliografik bĭlĭşme/ Şayxulov Almas Galimzyanoviç: Bibliografiçeskiy spravoçnik
KİLLİ, Gülsüm  
MTAD 2008,5(4):169-170; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.57
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 282 KB)


171

Erol ÖZTÜRK, Kumuk Halk Şairi Yırçı Kazak (Giriş-Metin-Sözlük)
YAĞMUR, Ömer  
MTAD 2008,5(4):171-172; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.58
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 242 KB)


Haberler

 

173
VI. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, 20-25 Ekim 2008 Ankara, Türk Dil Kurumu.

ŞAHİN, Selcan Sağlık
MTAD 2008,5(4):173-174; DOI: 10.1501/MTAD.5.2008.4.59
E-yayın Tarihi: 13 Ocak 2009
Özet     Makale (PDF 210 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta