Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış  Giriş 
English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 7, Sayı 4, Aralık 2010


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2010,7(4):1-4
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Makale (PDF 327 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2010,7(4):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.56
E-yayın Tarihi:22 Şubat 2011
Makale (PDF 197 KB)

Makaleler


7
Başkurtların Antropolojisinde Pontik Tipinin ve “Başkurt” ve “İştek” Etnonimlerinin Doğuşu
YUSUPOV, Rinat M.

MTAD 2010,7(4):7-12; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.57
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 280 KB)


13
Türkmen Türkçesinde AKIL Kavramı
SARIYEV, Berdi  

MTAD 2010,7(4):13-25; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.58
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 540 KB)


26
Sibirya Türk Halklarının Dillerinin Hukukî Konumu ve Dil İle İlgili Yasalar
KİLLİ YILMAZ, Gülsüm

MTAD 2010,7(4):26-48; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.59
E-yayın Tarihi:22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 412 KB)


49
Этнический аспект языковой личности
Нормуродова, Нозлия   

MTAD 2010,7(4):49-67; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.60
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 477 KB)


68
презентация фоностилистики в узбекском языкознании (на материале фоновариантов имен существительных)
Гафуров, Бахтиёр Закирович  

MTAD 2010,7(4):68-83; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.61
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 497 KB)


84
Лексико-семантические особенности художественного слова
Тожибоева, Махбуба Рахимовна 

MTAD 2010,7(4):84-99; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.62
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 395 KB)


100
Türkiye Türkçesindeki Duygu Fiilleri

YAYLAGÜL, Özen
MTAD 2010,7(4):100-111; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.63
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 332 KB)


112
Polonyalı Kont Edward Raczyński’nin Anılarında İstanbul
ARIK, Sabire   

MTAD 2010,7(4):112-123; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.64
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 294 KB)


124
Bir Göçün Romanı: Gözüm Yaşı Tuna Selidir Şimdi
DEMİRYÜREK, Meral  

MTAD 2010,7(4):124-146; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.65
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 501 KB)


147
Two Literary Works in the Labyrinth of Texts: Araba Sevdası (The Carriage Affair) and Mehmed Muzaffer Mecmuası (Mehmed Muzaffer's Anthology)

ŞAHİN, Seval
MTAD 2010,7(4):147-164; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.66
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Özet     Makale (PDF 435 KB)


Tanıtmalar


165
Elmira Fikretkızı, Osman Türkay’ın Poetik İrsi.

BAYRAM, Parvana
MTAD 2010,7(4):165-169; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.67
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Makale (PDF 276 KB)


Haberler


170
Prof.Dr. Zsusza Kakuk Seksenbeş Yaşında.
GÜNGÖRMÜŞ, Naciye
MTAD 2010,7(4):170-172; DOI: 10.1501/MTAD.7.2010.4.68
E-yayın Tarihi: 22 Şubat 2011
Makale (PDF 337 KB)

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta ctl@humanity.ankara.edu.tr