Ana Sayfa | Hakkımızda | Yayın Kurulu | Yayın İlkeleri | Arşiv | Son Sayı | İletişim | Çıkış  Giriş 
  English

 

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi 

 

Cilt 8, Sayı 1, Mart 2011


1

Kapak Sayfası / İçindekiler
MTAD 2011,8(1):1-4
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Makale (PDF 338 KB)

5
Sunuş
ÖZÖNDER, F. Sema Barutcu
MTAD 2011,8(1):5-6; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.1
E-yayın Tarihi:26 Nisan 2011
Makale (PDF 183 KB)

Makaleler


7
Emir Süleyman Dönemi Şairlerinden Akkadıoğlu’nun Kâbûsnâme Tercümesi ve Nüshaları Üzerine
DOĞAN, Enfel

MTAD 2011,8(1):7-24; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.2
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 719 KB)


25
Şeyh Gâlib’in Gubârî’ye Naziresi
KARAVELİOĞLU, Murat    

MTAD 2011,8(1):25-41; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.3
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 424 KB)


42
Han Şair Emîrî'nin Musammatları
ASLAN, Üzeyir

MTAD 2011,8(1):42-51; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.4
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 337 KB)


52
Aruz vezinlerinin gösterilmesi üzerine bazı teklifler
ZÜLFE, Ömer  

MTAD 2011,8(1):52-66; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.5
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Özet     Makale (PDF 494 KB)


67
Almanya’ya Göçün ‘Öteki’ Öyküleri: Habib Bektaş’ın ‘Kapıkule Nerde’ Adlı Öykü Kitabında ‘Ötekilik’ Olgusu ve ‘Ötekiler’in Almanya Yaşam
DEMİR, Ahmet   

MTAD 2011,8(1):67-86; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.6
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 414 KB)


87
Туркестанский джадидизм и млaдотурецкое движение. Взгляды джадидов на государственность
BAZARBAYEV, Kanat  

MTAD 2011,8(1):87-102; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.7
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2008
Özet     Makale (PDF 396 KB)


103
Millî Mücadelede Kongreler Dönemi ve İttihatçılık Sorunu

KILINÇKAYA, M. Derviş
MTAD 2011,8(1):103-133; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.8
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 576 KB)


134
International Collaboration in Solving Social-Ecological Problems in Uzbekistan

DAVLETOV, Sanjarbek Rajabovich
MTAD 2011,8(1):134-144; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.9
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 289 KB)


145
Azerbaycan’da Kiril Alfabesine Geçişte Harf Sorunu (Basın ve Diğer Yayın Organları)

QASIMOVA (EYVAZOVA), Ziyafet
MTAD 2011,8(1):145-162, DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.10
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 509 KB)


163
Tarihsel Süreçte Türkmen Takılarının Kadının Sosyal Kimliğinin Oluşumuna Etki ve Katkıları

KILIÇ, Sibel
MTAD 2011,8(1):163-187; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.11-tr
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Özet     Makale (PDF 1.047 KB) İngilizcesi (PDF 797 KB)


Tanıtmalar


188

Çuvaş Alp Anlatıları Üzerine Yeni Bir Yayın: Bayram, Bülent (2010). Çuvaş Türklerinin Kahramanlık Anlatmaları (Alplar), Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 334 s. ISBN: 978-975-456-099-2
ARIKAN, İbrahim  
MTAD 2011,8(1):188-191; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.12
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011  
Makale (PDF 343 KB)


Vefeyat


192
Prof.Dr. Rinat M. Yusupov (12 Kasım 1951-14 Ocak 2011)
GARİPOVA, Feyruze  
MTAD 2011,8(1):192-193; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.13
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Makale (PDF 222 KB)
 

194

Prof.Dr. Yuriy Vasilyev  (27 Ağustos 1952- 2 Mart 2011)
MTAD 
MTAD 2011,8(1):194-195; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.14
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Makale (PDF 175 KB)


196

Prof.Dr. Louis Bazin (29 Aralık 1920- 2 Mart 2011)
SAĞLIK ŞAHİN, Selcan
MTAD 2011,8(1):196-197; DOI: 10.1501/MTAD.8.2011.1.15
E-yayın Tarihi: 26 Nisan 2011
Makale (PDF 222 KB)


 

Ankara Üniversitesi | Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi  | Bölüm Ana Sayfası 
Telif Hakkı © 2004, AÜ DTCF Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü. Tüm hakları saklıdır.
  Sıhhiye - Ankara, TÜRKİYE
| Tel.: +90312 310 32 80  | Faks: +90312 310 57 13 | E-posta